Ziņas

Sabiedrība

Limbažu novadā plāno atjaunot meliorācijas sistēmu

Limbažu novada dome plāno atjaunot Skultes un Vidrižu pagasta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Dome pieņēmusi lēmumu iesniegt projekta par meliorācijas sistēmas atjaunošanu pieteikumu Lauku atbalsta dienesta izsludinātā atklātā projektu konkursa 2.kārtā – Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Projekta laikā tiek plānota: pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Limbažu novada Skultes pagastā un Vidrižu pagastā, paredzēts atjaunojamo grāvju trasēm novākt apaugumu, izvākt kritalas, izjaukt bebru dambjus aptuveni 8480 metru platībā Skultes pagastā un 3440 metru – Vidrižu pagastā, paredzot videi draudzīgus meliorācijas sistēmu elementus.

Kopējās projekta izmaksas ir 245 785 eiro, no tām 182 815 eiro ir plānotais ELFLA finansējums, 20 313 eiro – pašvaldības līdzfinansējums, savukārt 42 657 eiro plānots pašvaldības finansējums projekta neattiecināmo izmaksu segšanai.

Projekta atbalstīšanas gadījumā projekta priekšfinansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai pašvaldība ņems kredītu Valsts kasē.

Pašvaldība projekta iesniegumu “Limbažu novada Skultes un Vidrižu pagastu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana” īstenošanai iesniedza arī šī konkursa 1.kārtā, tomēr netika saņemts pietiekošs punktu skaits. Projekta pieteikums ir precizēts, un pašvaldība pieņēma lēmumu startēt šī konkursa 2.kārtā.