Ziņas

Sabiedrība

Limbažu novada pašvaldība sniegs galvojumu SIA “Limbažu komunālserviss” ūdenssaimniecības projektu realizēšanai

Limbažu novada domes deputāti pieņēmuši lēmumu sniegt galvojumu SIA “Limbažu komunālserviss” kredītu saņemšanai ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu realizēšanai Lādezera un Ozolaines ciemos.

Kā aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā, projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Limbažu novada Limbažu pagasta Lādezera ciemā” realizēšanai Limbažu novada pašvaldība sniegs galvojumu kredīta saņemšanai 52 259 eiro apmērā. Savukārt projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Limbažu novada Limbažu pagasta Ozolaines ciemā” realizēšanai pašvaldība sniegs galvojumu kredīta saņemšanai 67 770 eiro apmērā.

Abi projekti tiek īstenoti, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus. Minētās summas ir SIA “Limbažu komunālserviss” projekta līdzfinansējums. Projektu realizēšana ir noslēgusies šā gada 1.augustā. Uzņēmums vēl vērtē, ar kuru kredītiestādi sadarboties.

Lādezera ciemā rekonstruēti 1588 metri (m) ūdensvada tīklu, 1814 m kanalizācijas tīklu, kā arī izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija un veikta artēziskā urbuma rekonstrukcija. Projekta realizācijas galvenie ieguvumi būs jaunu maģistrāļu izbūve, tās pārnesot uz ielu braucamām daļām, līdz ar to nodrošinot apkalpošanas iespējas, ūdens zudumu novēršana tīklu nomaiņas rezultātā, ūdens spiediena un caurplūdes nodrošināšana, pārejot uz lielāka diametra ūdensapgādes cauruļvadiem, kanalizācijas savākšanas sistēmas uzlabošana, novēršot iespējamo gruntsūdeņu piesārņojumu.

Savukārt Ozolaines ciemā projekta laikā rekonstruēti 1054 m ūdensvada tīklu, 3210 m kanalizācijas tīklu, rekonstruēta esoša kanalizācijas sūkņu stacija, veikta artēziskā urbuma rekonstrukcija un neizmantojamo artēzisko urbumu tamponāža.

Projekta realizācijas galvenie ieguvumi – jaunu maģistrāļu izbūve, piesaistot jaunus klientus, maģistrāļu rekonstrukcija, tās pārnesot uz ielu braucamām daļām, līdz ar to nodrošinot apkalpošanas iespējas, papildu ūdens zudumu novēršana ūdensvada tīklu nomaiņas rezultātā, ūdens spiediena un caurplūdes nodrošināšana, pārejot uz lielāka diametra ūdensapgādes cauruļvadiem un sacilpojot ūdensvadus, kanalizācijas savākšanas sistēmas uzlabošana, novēršot iespējamo gruntsūdeņu piesārņojumu.