Ziņas

Sabiedrība

Limbažu Dūņezers nonācis pašvaldības valdījumā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodevusi Limbažu pašvaldības valdījumā tās administratīvajā teritorijā esošo Dūņezeru un zemi zem tā, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

2014.gada 27.martā Limbažu novada dome pieņēma lēmumu lūgt Ministru kabinetam nodot Limbažu novada pašvaldības valdījumā nekustamo īpašumu Dūņezeru (135,6 hektāru platībā) un zem tā esošo zemi (148,5 hektāru platībā), kā arī deleģēt pašvaldībai tiesības noteikt kārtību, kādā izmantojami visi šī ezera dabas resursi un veicama ezera un tam pieguļošo teritoriju infrastruktūras attīstība.

Šodien Limbažu novada pašvaldība saņēmusi vēstuli, kurā norādīts, ka no 17.decembra Dūņezers nonācis tās valdījumā.

Limbažu novada pašvaldībai ir lūgts izpildīt Ministru kabineta rīkojuma 5.punktā noteikto un iesniegt Valsts zemes dienestā pieņemšanas nodošanas aktu, lai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā veiktu ierakstu par Dūņezera tiesisko valdītāju.