Ziņas

Sabiedrība

Limbažos izvietos trīs konteinerus kritušo un nomedīto dzīvnieku savākšanai

11.martā Limbažu novada pašvaldībā notika Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) rīkotās tikšanās ar mednieku kolektīvu vadītājiem, zemnieku saimniecību pārstāvjiem un ar mežsaimniecību saistītiem iedzīvotājiem, kurās tika runāts par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanos, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Tiekoties ar karantīnas zonā esošo pagastu pārvaldniekiem un deviņu mednieku biedrību pārstāvjiem, PVD Ziemeļpierīgas pārvaldes pārstāvis Mareks Samohvalovs ziņoja par izveidojušos situāciju, kā arī turpmāko rīcību. Sanāksmē vienojās par trīs konteineru izvietošanu, kas nepieciešami kritušo dzīvnieku, kā arī to nomedītos mežacūku, kurām laboratoriski apstiprināts ĀCM, savākšanai.

Medniekiem pastāstīja, kā sagatavot analīzēm nepieciešamos paraugus, kā arī izdalīja paraugu noņemšanai nepieciešamos komplektus un informēja par analīžu nogādāšanu PVD un atbilžu saņemšanas kārtību.

Otrā sanāksmē piedalījās arī zemnieku saimniecību pārstāvji, citi novada mednieki. PVD pārstāvis Samohvalovs pastāstīja par ĀCM izcelšanos un izplatīšanos, kā arī par inficēšanās pazīmēm un biodrošības pasākumiem. Sanāksmē piedalījās arī Latvijas mednieku savienības pārstāvis Ēriks Ozols, kurš atgādināja medniekiem par noteikumiem, kas jāievēro, medījot ĀCM skartajās teritorijās, medību higiēnu, kā arī rīcību, lai nepieļautu infekcijas turpmāku izplatību.

Saimniecībām, kurās tiek audzētas cūkas, jāievēro biodrošības pasākumi, lai pasargātu mājlopus no iespējamas infekcijas. PVD pārstāvis atgādināja par nepieciešamību ierobežot nepiederošu personu piekļūšanas iespēju novietnēm un dezinfekcijas līdzekļu lietošanu, kā arī citiem pasākumiem, lai novērtu mājas cūku inficēšanos ar ĀCM. Par iespējamo atbalstu biodrošības pasākumu nodrošināšanai lems arī novada pašvaldībā.

Sanāksmēs tika spriests, kā sērga nonākusi līdz Limbažu novada centram, jo iepriekš mēra skartās mežacūkas atrastas Burtnieku novadā, nevis kaimiņos esošajā Kocēnu novadā. Kā viens no būtiskākajiem cēloņiem varētu būt tā saucamais cilvēciskais faktors. ĀCM Limbažu novadā nonāca pateicoties transporta līdzekļu pārvietošanai no infekcijas skartajām teritorijām. Kā minēja PVD pārstāvis, konkrētas likumsakarības un cēloņus būs iespējams izsecināt, ja sekos citi gadījumi.

Sanāksmē jautāja par mežizstrādes tehnikas pārvietošanu, vai , piemēram, tiek kontrolēts, kad tā tiek izmantota teritorijās, kuras skāris ĀCM, un kad pārvietota uz slimības neskartajām teritorijām. Gan PVD, gan mednieku savienības pārstāvis apstiprināja, ka meža tehnikas pārvietošana ir viens no riska faktoriem, bet konkrēta risinājuma šajā sakarībā pagaidām neesot.

4.martā Umurgas pagastā tika atrastas sešas beigtas mežacūkas, kurām laboratoriski tika konstatēts ĀCM vīruss, tādēļ Limbažu novada Katvaru, Umurgas un Limbažu pagastā, kā arī Limbažu pilsētā no 10.marta ir noteikta karantīna.

Karantīnas zonā bez PVD izsniegtas atļaujas ir aizliegts no novietnēm izvest cūkas, tostarp nebrīvē audzētas mežacūkas, un aizliegts organizēt mežacūku medības bez saskaņošanas ar PVD inspektoru, kā arī aizliegts laist pārtikas apritē galapatērētājiem un piegādāt mazumtirdzniecības uzņēmumiem svaigu mežacūku gaļu. Par visām nomedītajām un atrastajām beigtajām mežacūkām jāinformē PVD, kā arī jānodrošina nomedīto mežacūku uzglabāšana līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai. Mājas cūku audzētājiem jāievēro biodrošības pasākumi.

LETA