Ziņas

Sabiedrība

Līgo svētkos sveiksim Līgas

Foto: Aivis Riekstiņš

Latvijā vārds Līga dots 10501 daiļā dzimuma pārstāvēm, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati.

Līgatnes novadā no 3705 iedzīvotājiem 23 ir Līgas. Amatas novadā dzīvo 55 Līgas. Amatas pagastā radi un kaimiņi vainagus pīs desmit Līgām, Drabešu pagastā – 24, Nītaures – četrām, Skujenes pagastā – 11, Zaubes pagastā – sešām.

Jaunpiebalgas novadā vasaras saulgrieži ir īpaši 35 Līgām. Jaunpiebalgas pagastā dzīvo 21 Līga, bet Zosēnu pagastā –  četras Līgas.

Pārgaujas novadā visvairāk Līgu ir Stalbes pagastā – 17, Raiskumā – 16, bet Straupē – 14.

Priekuļos vārda dienai gatavojas 37 Līgas, Liepā – 12, Mārsnēnos – 7, Veselavā – 6. Pēdējoreiz vecāki meitai vārdu Līga devuši 2008.gadā Liepā.

Raunas novadā ir 37 Līgas, 27 dzīvo Raunas pagastā, desmit – Drustu.

Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagastā godinās septiņas Līgas, Inešos – 9, Kaivē – 4, Taurenē – 7, Vecpiebalgā – 23.