Ziņas

Sabiedrība

Līgatnieši turpina tradīciju – godināt darītājus

Nopelnīts! Līgatnē “Gada cilvēks 2021” titulu novadnieki piešķīra  Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņi" vadītājai    Gunitai Liepiņai.Foto: No albuma

Līgatniešiem  ir tradīcija godināt tos, kuri ar savu veikumu ir paraugs līdzcilvēkiem, kuru darbs šogad visvairāk sekmējis pārvaldes teritorijas attīstību, tās atpazīstamību un veicinājis sabiedrisko aktivitāti. Novadnieki iesaka, kurš, viņuprāt, pelnījis iedzīvotāju vislielāko atzinību. Svinīgā pasākumā tiek godināti “Gada cilvēks” titula ieguvēji.

Titulu “Gada skolotājs 2021” ieguva Līgatnes Jauno Līderu vidusskolas sociālo zinību skolotājs      Andris Liniņš. Kolēģe Liene Pīlēģe atzina, ka Andris ir skolotājs, pie kura bērni skrien, jo viņš zinās, kā uzmundrināt, ja kāds ir noskumis, kā priecāties kopā.    Direktore Saiva Vītola uzsvēra, ka Andris māk uzvilkt bērnu smagos zābakus, ne tikai iekāpt viņu kurpēs. Viņš    risina problēmas, viņam uzticas, Andris ir draudzīgs kolēģis, kurš vienmēr būs blakus, ja kādam vajadzīga palīdzība.

Lai arī ierobežojumu laiks pilnībā izmainīja Līgatnes kora un deju kolektīva “Zeperi” ierasto ikdienu, abu kolektīvu vadītāji prata izraut brīžus, lai kopā dziedātu un dejotu, apgūtu jaunu repertuāru. Koris un dejotāji kuplināja arī    “Gada cilvēks 2021” sarīkojumu, kurā diriģenti Ilmārs Seilis un Mārcis Katajs tika godināti par profesionālu un pašaizliedzīgu darbu Līgatnes kordziedāšanas tradīciju stiprināšanā, bet “Ze­peru” vadītāja    Liene Frīdberga    par Līgatnes vārda daudzināšanu Latvijā un ārpus valsts robežām.

Starp  uzņēmējiem “Gada uzņēmēja titulu” novadnieki piešķīra zemniekam Guntim Zicmanim, kurš izveidojis daudznozaru saimniecību, atjaunojis aizaugušus laukus, veido sakoptu lauku vidi.    Par Gunti līgatnieši saka – ko iesāk, vienmēr izdara līdz galam. Viņš vienmēr atbalstījis citus uzņēmējus.
“Gada cilvēks 2021” šogad piešķirts Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” vadītājai    Gunitai Liepiņai. “Druvai” viņa atzina, ka ir pateicīga iestādes darbiniekiem, kuri novērtējuši to, kas paveikts. “Šis laiks bijis sarežģīts, bez viņu atbalsta daudz kas nebūtu izdevies. Nevaru pateikt, kas man svarīgāks – darbs vai māja. Katram ir sava vieta, bet manā dzīvē starp abiem ir vienlīdzības zīme. Man vienmēr gribējies būt klāt, lai viss izdodas,” saka G.Liepiņa. Bērnudārzā Līgatnē viņa strādā 26, bet vadītāja ir 15 gadus. “Tik dažādas pārmaiņas piedzīvotas, arī iespējas bijušas dažādas. Atskatoties redzu, ka paveikts daudz gan pilsētas, gan Augšlīgatnes bērnudārzā. Vien­mēr ikdienas darbā man palīdzējusi cilvēku – darbinieku, vecāku, pašvaldības – uzticēšanās ,” stāsta Gunita un uzsver sadarbību un mīlestību pret bērniem. Mazie zina, ka var ieiet kabinetā pie vadītājas un parunāties par viņas suņiem un kaķiem, atklāt sirdssāpes un priekus.    “Ja arī gadās kādas blēņas, bērni nebaidās izstāstīt, uzticas. Esmu laimīga būt bērnudārzā,” saka G.Liepiņa.

Atceroties godināšanas sarīkojumu, Gunita atzīst, ka vislielākais saviļņojums bijis atkal būt korī, atkal uzvilkt kora tērpu, dziedāt. Viņa ar dzīvesbiedru korī dzied no 1994.gada. “Protams, aizkustināja labie vārdi, novērtējums,” teic G.Liepiņa.

“Gada cilvēks” titula laureātus sveica līgatnietis, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Ainārs Šteins.  “Visvērtīgākais ik­vienā vietā ir cilvēks, kas rada, pārmanto vērtības un nodod nākamajām paaudzēm. Lai arī kaut kas mainīsies, administratīvi vai teritoriāli, līgatniešiem svarīgākā būs Līgatne,” teica A.Šteins un    aicināja ikvienu, domājot par sevi,savas ģimenes labklājību, domāt arī par līgatniešu labklājību un rītdienu.