Ziņas

Sabiedrība

Līgatnē diskutēs par lauku kopienu attīstību un attīstības sadarbību

No 3. līdz 5.jūnijam Līgatnē Lauku kopienu parlamentā un Attīstības forumā tiksies vairāk nekā 300 Latvijas kopienu, pašvaldību, augstskolu pārstāvji, pētnieki, praktiķi un lauku attīstības entuziasti no vairāk nekā 50 Latvijas novadiem, kā arī no 30 Eiropas Savienības (ES), Austrumu partnerības un citām valstīm, informē Lauku kopienu parlaments.

Parlamenta un foruma dalībnieki kopā ar politikas veidotājiem un attīstības organizāciju pārstāvjiem diskutēs par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem, attīstot kopienu perspektīvu Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritārajās jomās.

Atklāšanas ceremonijā 3.jūnijā dalībniekus sveiks Valsts prezidents Andris Bērziņš, Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica (V), Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins.

Lauku kopienu parlamenta un Attīstības foruma divās dienās dalībnieki izstrādās rezolūcijas – kopienu un politikas veidotāju apņemšanos konkrētām rīcībām nākamajiem diviem gadiem un ilgtermiņā. Lauku kopienu parlamentā īpašu uzmanību pievērsīs šādiem jautājumiem – lauku ekonomiskā potenciāla stiprināšana kā pienesums konkurētspējīgākai ES; lauku un mazpilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, sekmējot pilsoniskās sabiedrības attīstību ārpus attīstības centriem; iedzīvotāju mobilitātes un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana lauku attīstības kontekstā.

Rezolūcijas ar aicinājumu iesaistīties tās īstenošanā pasākuma dalībnieki nodos Ārlietu ministrijai, kā arī atbildīgajām iestādēm Latvijā un Eiropas Savienībā. Izstrādātās rezolūcijas kļūs par pamatu jautājumiem, par kuriem diskutēs arī 2.Eiropas Lauku parlamentā 2015.gada nogalē Austrijā.

Pasākuma noslēgumā 5.jūnijā ceļa vārdus pirms došanās pieredzes braucienos dalībniekiem teiks Eiropas Parlamenta deputāte Iveta Grigule (ZZS), Lauku kopienu parlamenta vadītāji – iniciatīvas “Pārmaiņu iespējas skolām” vadītāja Aija Tūna, biedrības “Latvijas Lauku forums” valdes priekšsēdētājs Valdis Kudiņš un Attīstības foruma vadītāji – biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” padomes locekļi – Ausma Pastore un Āris Ādlers.

LETA