Ziņas

Sabiedrība

Līgatnē diskutē par kopienu attīsttību un attīstības sadarbību

Lauku kopienu parlamenta dalībnieku sveica Valsts prezidents Andris Bērziņš.Foto: Māris Buholcs

No šodienas, 3. jūnija,

līdz 5.jūnijam Līgatnē „Lauku kopienu parlamentā” un „Attīstības forumā” tikas vairāk nekā 300 Latvijas kopienu, pašvaldību, augstskolu pārstāvji, pētnieki, praktiķi un lauku attīstības entuziasti no vairāk nekā 50 Latvijas novadiem, kā arī no 30 Eiropas Savienības, Austrumu partnerības un citām valstīm.Atklāšanas ceremonijā dalībniekus sveica Valsts prezidents Andris Bērziņš.

Parlamenta un foruma dalībnieki kopā ar politikas veidotājiem un attīstības organizāciju pārstāvjiem diskutē par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem, attīstot kopienu perspektīvu Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritārajās jomās.

„Lauku kopienu parlamenta” un „Attīstības foruma” divās dienās dalībnieki izstrādās rezolūcijas – kopienu un politikas veidotāju apņemšanos konkrētām rīcībām nākamajiem diviem gadiem un ilgtermiņā. „Lauku kopienu parlamentā” īpašu uzmanību pievērsīs šādiem jautājumiem – lauku ekonomiskā potenciāla stiprināšana kā pienesums konkurētspējīgākai ES; lauku un mazpilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, sekmējot pilsoniskās sabiedrības attīstību ārpus attīstības centriem; iedzīvotāju mobilitātes un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana lauku attīstības kontekstā. Rezolūcijas ar aicinājumu iesaistīties tās īstenošanā pasākuma dalībnieki nodos Ārlietu ministrijai, kā arī atbildīgajām iestādēm Latvijā un Eiropas Savienībā. Izstrādātās rezolūcijas kļūs par pamatu jautājumiem, par kuriem diskutēs arī 2. Eiropas Lauku parlamentā 2015.gada nogalē Austrijā.

Pasākuma noslēgumā 5.jūnijā ceļa vārdus pirms došanās pieredzes braucienos dalībniekiem teiks Eiropas Parlamenta deputāte Iveta Grigule, „Lauku kopienu parlamenta” vadītāji – iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” vadītāja Aija Tūna, biedrības „Latvijas Lauku forums” valdes priekšsēdētājs Valdis Kudiņš, un „Attīstības foruma” vadītāji – biedrības „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” padomes locekļi – Ausma Pastore un Āris Ādlers.

Sagatavojusi Arita Lejiņa