Ziņas

Sabiedrība

Lietus svētkus neiztraucē

Nu un, ka lietus. Drustos Skaļās mūzikas koncertā “Pērkona” piekritēju netrūka.Foto: no albuma

Raunas vārda diena. Tā bija rakstīts senākos kalendāros. Un novada ļaudis tai sagādāja bagātīgus svētkus visa augusta garumā. Tika izrādīta cieņa brīvības piemineklim, uzsākta sportiska cīņa par Latvijas Spēcīgākās mazās pilsētas titulu, gudri celts godā ķiploks, saaicināti mākslinieki grafikas plenērā, izdancotas vairākas balles…

Festivāls “Rodam Raunas novadā” notika astoto reizi. Tika turpināta iesāktā tradīcija – pasākumi notiek abos pagastos. Raunā Tanīsa kalnā šoreiz Klusās mūzikas koncerts, bet Drustos – notikumiem piepildīta sestdiena.

“Lietus bija saudzīgs, nenolija ne pilīte,” gandarīta kultūras pasākumu organizatore Raunā Linda Kručāne un, protams, arī par to, ka viens no retajiem Sniedzes Prauliņas oriģinālmūzikas pilnmetrāžas atskaņojumiem apmeklētājiem patika. Mūziķe, koris “Mūza” radīja vasaras vakara noskaņu, ka pat steidzīgie pakavējās. “Pirms vairākiem gadiem, meditējot, kā gan lai rada mūzikas klātbūtni toreiz topošajā Raunas novada festivālā, nonācām pie idejas par diviem savstarpēji pretējiem koncertiem – klusu un skaļu. Skaļš? – Nu, tas, ko pāri pakalniem dzird. Kluss? – Tas, kas tieši ausī iečukst…turklāt iedomāties šai mūzikai atbilstošāku vietu nav nemaz tik viegli…,” domās dalās mūziķis, Klusās mūzikas koncerta organizators An­drejs Grimms.

Sestdiena atausa, lietus mākoņus sabiezējusi. Bet tirgotāji brauca, pircēji nenobijās. Laikam jau ķiploks, festivāla simbols, deva spēku un iedrošināja nebaidīties salīt, nedaudz nosalt. “Daudzi brīnījās, kur Drustos tik daudz cilvēku. Tirgotāji atzina, ka dažkārt pilsētās nav bijušas tik veiksmīgas dienas kā mazā pagastā,” gandarīta Drustu tautas nama vadītāja Inga Pērkone un vērtē, ka tirdziņš Drustos ir notikums. Pagastā nav tirgus plača, kur piestātu tirdzinieki. “Svētki ir reize, kad var kaut ko noderīgu un interesantu nopirkt. Un, protams, garšīgu, jo mājās jau neviens nedodas tukšām rokām un somām. Sukāžu tirgotāja stāstīja, ka viņas ražojumiem sen nav bijusi tāda piekrišana,” pastāsta Inga.

Ikvienam dienas gaitā bija iespēja apskatīt izstādi par to, kādi bijuši festivāli novadā, savdabīgo pērļu izstādi, iepazīt Drustu skaistās vietas.

Par lietu, kas nedeva nekādu ziņu, ka varētu pārstāt, kreņķīgi bija novada pašdarbnieki. Bet, kad bija jāsākas koncertam, kāds mākonim priekšā aizlika lielo lietussargu. Atlika tikai no estrādes grīdas noslaucīt ūdeni, un varēja uzstāties dejotāji, arī Raunas jauktais koris visus uzmundrināja. Bet visu kopā turēja Drustu amatierteātris “Lērums”. “Simt­gades zaļumballei” bijām iestudējuši Baibas Jukņevičas skečus, viņa uzrakstīja turpinājumu un izspēlējām “Svētku kūku”, atklāj režisore Inga Pērkone un piebilst, ka “Svētku kūka” bijis atgādinājums, ka “Rodam Raunas novadā” godā celta maize un zemenes, piens un zivis, medus, puķes un alus, bet šovasar ķiploks. No visiem šiem produktiem izdevusies garšīga kūka. Pārsteigums daudziem bija Armands Lozinskis, saukts arī par Renāra Kaupera dubultnieku.

Pēc koncerta, kā smējās drustēnieši, no mājām iznāca vīrieši. Dīķī bija SUP dēļu demonstrējumi, bet Krogus ezerā ātrumlaivu paraugdemonstrējumi. Trīs sportisti – divi liepājnieki un igaunis – rādīja, ko spēj šīs laivas. Pie­redzējušais latviešu sportists Zigfrīds Bitainis no Priekuļiem komentēja laivu braucienus, kā arī atklāja sportiskus noslēpumus. “Nākamajos svētkos noteikti atkal aicināsim, jo paraugdemonstrējumi ieinteresēja ļoti daudzus,” stāstīja Inga Pērkone.

Kā notikums Drustos tika gaidīts grupas “Pērkons” koncerts. Lietus lija. “Mums bija skaidrs, ka klausītāju nebūs,” ar smaidu saka Inga un turpina: “Dažas minūtes pirms koncerta sāka braukt mašīnas, nākt cilvēki. Tik plaši apmeklēts koncerts pēdējos gados Drustos nav bijis. Daudzi bija izbrīnīti, ka koncerts ilga divas stundas, daudzi pie skatuves dejoja. Tik daudz priecīgu un gandarītu cilvēku vienkopus mūsu pagastā sen nebija izdevies redzēt. Bija visas paaudzes.” To­vakar cilvēki cits citam teica: “Ja ir “Pērkons”, ir lietus.”

Festivāls “Rodam Raunas novadā” Raunā un Drustos nosvinēts, tāpat arī Raunas vārda diena. “Ir prieks rīkot svētkus, ja ir apmeklētāji,” gandarītas Drustu un Raunas kultūras darbinieces un visi, kuri iesaistījās rīkoša­nā.