Ziņas

Redzeslokā

Liepas pagastā nojauc graustu

Titānikam beigas. Maija ielas 4 daudzdzīvokļu namu vietējie iedzīvotāji iesaukuši par Titāniku, tagad ir iespēja vērot, kā daļu mājas demontē. Foto: Marta Martinsone - Kaša

Priekuļu novada Liepas pagastā, Maija ielā 4, uzsākta daļēja daudzstāvu ēkas demontāža. Namu saviem darbiniekiem savulaik cēlusi “Lodes” ķieģeļu rūpnīca, tā piecos stāvos un četros korpusos bija 120 dzīvokļi, taču šobrīd ēkas sliktā stāvokļa dēļ gala korpusu, kurā ir 30 dzīvokļi, pilnībā nojauc.

Priekuļu novada pašvaldības vadītāja Elīna Stapulone pastāstīja, ka tajā ēkas daļā, ko pašlaik demontē, jau drīz pēc mājas uzcelšanas esot parādījušās plaisas un nojaucamais korpuss pašos pamatos bijis nekvalitatīvi uzcelts. Līdz ar pārējo daudzdzīvokļu namu parādīšanos Liepā, Maija ielas 4 iedzīvotāji pakāpeniski pārcēlās uz dzīvokļiem citās mājās. Cita pēc citas ģimenes devās prom, līdz kamēr deviņdesmitajos gados gala korpuss palicis pavisam tukšs un izdemolēts.

Par ēkas graujošo ietekmi uz vidi vairākkārt runāts tieši pēdējo divu, trīs gadu laikā. Daudz­dzīvokļu namam veiktas arī vairākas ekspertīzes, taču ekspertu slēdzienos nav bijis minēts, ka ēka būtu avārijas stāvoklī, vien atzīts, ka pēc būtības māja ir vidi degradējošs objekts.

2017. gadā Priekuļu novada paš­valdība izstrādāja mājas demontāžas projektu, 2018. gada rudenī tas bija iekļauts iepirkuma plānā, un tā paša gada rudenī paš­valdība iepirkumu arī veica. E. Stapulone skaidro, ka ēkas nojaukšanai budžetā jāparedz līdzekļi 96 611 eiro bez pievienotā vērtības nodokļa, šis tomēr ir dārgs pasākums.

Demontāžas un būvlaukuma attīrīšanas darbus veic būvfirma SIA “Imberteh”. Firma arī apņēmusies pārbūvēt siltumtrasi, atjaunot lietus ūdens drenāžu un nosiltināt atklāto ēkas gala sienu. “Jau tagad zinām, ka smagā tehnika ir sabojājusi Maija ielas posmu pie mājas, ko demontē, taču SIA “Imberteh” pēc darbu beigšanas apņēmusies ielu salabot,” informē E.Stapulone.
Priekšsēdētāja uzsvēra, ka ar firmu esot arī mutiska vienošanās, ka darba norise tiek saskaņota ar blakus esošās pirmsskolas izglītības iestādes ikdienas ritumu, tādēļ mazajiem bērnudārza “Sau­lītes” audzēkņiem pusdienas laiks ir kluss un mierīgs. Priekuļu novada pašvaldības vadītāja bilda, ka bērnudārza pedagogi ir priecīgi, jo nu teritorija kļuvusi gaišāka un apkārt paveras sakopta vide, nevis drūms skats uz graustu.