Ziņas

Sports

Liepai apskriets

Īpašs pjedestāls. Lai arī sporta kluba "Ašais" skrējējai Re­nā­tei Beļājevai (no kreisās) šoreiz sudrabs, šai medaļai īpaša vērtība, jo kluba vēsturē tā ir 700.godalga. S14 grupā uzvarēja Estere Volfa (Cēsu 1.pamatskola), bet trešajā vietā Anastasija Knižonoka (Valmiera). Foto: no albuma

Ikgadējais skrējiens “Apkārt Liepai” notika jubilejas zīmē, apritēja 45 gadi kopš pirmā skrējiena. Tiesa, bijis arī samērā ilgs pārtraukums, līdz 2006.gadā skrējiens tika atjaunots un tagad gadu no gada pulcē arvien vairāk dalībnieku. Patīkami redzēt, ka skrējēju vidū arvien kuplāks kļūst liepēniešu pulciņš, piedalīties nāk lieli un mazi.

Saulainajā maija sestdienā ap­tuveni 200 dalībnieku no tuvākiem un tālākiem novadiem ieradās Liepā, lai veiktu savai vecuma grupai atbilstošu distanci. Vispirms distancē devās visjaunākie dalībnieki, kuri veica vienu vai divus apļus Liepas pamatskolas stadionā. Meitenēm S7 grupā uzvarēja Annija Cercina no Rā­mu­ļu pamatskolas, bet otrajā un tre­šajā vietā cēsnieces Nora Go­lu­bova un Una Nagle. Zēniem V7 grupā uzvarēja Haralds Dam­bis (Liepa), uz goda pjedestāla arī Nils Eglītis (Dzērbenes pamatskola) un Dominiks Pētersons (Kocēni).

S9 grupā trīs ātrākās skrējējas no Priekuļu vidusskolas: Estere Pik­sone, Sabīne Miķelsone un Aman­ta Šteinberga. Zēniem V9 grupā pirmais Lauris Veispals (Lie­­­pas pamatskola), otrais Jānis Atlācis (Valmiera), trešais – Mar­kuss Miezītis (Priekuļu vidusskola).

Pārējās vecuma grupas sacentās 5,3 un 9,2 km distancēs. Īsākajā distancē pārliecinoši ātrākais bija Roberts Glazers (Cēsu Pilsētas vidusskola), bet garākajā – madonietis Emīls Stiprais.

Atsevišķās vecuma grupās trīs ātrākie: S12 Tīna Briša (SK “Aš­ais”), Marta Pētersone (Val­mie­ra), Rebeka Juhnoviča (Madona); V12 Roberts Cercins (Rāmuļu pamatskola), Emīls Eglīte (Prie­ku­ļu vidusskola), Arvīds Aļļēns (Priekuļu vidusskola); S14 Estere Volfa (Cēsu 1.pamatskola), Re­nā­te Beļajeva (SK “Ašais”), Anas­tasija Knižonoka (Valmiera); V14 Roberts Glazers (Cēsu Pilsētas vidusskola), Reinis Strods (Lie­pas pamatskola), Daniels Šima­ņecs (Valmiera); S16 Daido ­Brū­v­ere (Priekuļu vidusskola), Daniela Lielupe (Madona), Signe Mi­ķel­sone (Priekuļu vidusskola); V16 Roberts Mitenieks (Priekuļu vidusskola), Jegors Fiļimonovs (Rā­muļu pamatskola), Mareks Mei­jers (Cēsu Pilsētas vidusskola); S18 Nikola Kovaļevska (Priekuļu vidusskola), Adrija Vitte (Cēsu Pilsētas vidusskola); V18 Emīls Stiprais (Madona), Mārtiņš Pet­rovs (Cēsu Pilsētas vidusskola), Ralfs Kuģis (Val­miera); S grupa Laura Pētersone (Kocēni), Līga Gudēvica – Lie­piņa (Cēsis), Marta Liepiņa (Cēsis); V grupa Mārtiņš Karsons (Dzērbene), Agnis Stul­pinskis (Valmiera), Jānis Naglis (Cēsis); S40 Nora Bara­novska (Val­­miera), Žanna Vanaga (Cēsis), Arnita Sorokina (Cēsis); V40 Valdis Bērziņš (Liepa), Guntars Inauskis (Valmiera), Krišjānis Kup­lis (Liepa); S50 Aija Tīlena (Lie­pa), Vineta Skrastiņa (Cēsis), Ani­ta Ieviņa (Cēsis); V50 Antis Zunda (Gulbene), Oskars Erklons (Va­rak­ļāni), Jānis Circāns (Vi­ļaka); S65 Laila Ceika (Val­mie­ra); V65 Ēriks Apšenieks (Balvi); V70 Mi­hails Mak­si­me­nto (Val­mie­ra), Jā­nis Ančs (Gul­bene), Raitis Lērme (Valmiera). Var piebilst, ka M. Maksimenko un J. Ančs startējuši pašā pirmajā skrējienā “Apkārt Liepai”, par ko saņēma arī balvas.

Jau ierasts, ka šajā skrējienā notiek arī skolu cīņas, proti, to pārstāvji atbilstoši ieņemtajai vietai krāj punktus, kopvērtējumā trīs labākās saņem dāvanu kartes sporta inventāra iegādei. Pa­matskolu grupā uzvarēja Priekuļu vidusskola, otrajā vietā Rāmuļu pamatskola, trešajā – Liepas pamatskola, bet vidusskolu grupā uzvarēja Cēsu Pilsētas vidusskola, otrajā vietā Priekuļu vidusskola.

Vēl jāatzīmē kāds svarīgs notikums šajā skrējienā. Sporta kluba “Ašais” skrējēji pirms starta atzina, ka kluba kontā līdz šim izcīnītas 697 medaļas, šoreiz vajadzētu sasniegt 700. godalgas robežu. Tā arī notika ,viņi tika pie vairākām medaļām, bet 700. iekrita Renātei Beļājevai.

Pēc medaļnieku apbalvošanas notika izloze, kurā pie atbalstītāju dāvātajām balvām varēja tikt ikviens skrējiena dalībnieks. Galvenā balva – velosipēds -, to dāvāja “Strazdu grava”.