Ziņas

Sabiedrība

Liepā koncertē ārzemju viesi – folkloras ansambļi

Liepas pagasta dienā. Liepas pagasta bērni un viņu vienaudži no Baškīrijas aicināti paviesoties un apskatīt, kādus ķieģeļus ražo rūpnīca "Lode". Foto: Indars Krieviņš

Dziesmusvētku laikā Liepas daudznacionālajā ciematā sagaidīti ārzemju viesi. Latviešu folkloras ansamblis “Atbalss” no Baškortostānas Krievijā un tautas deju grupa no Maltas Liepas kultūras namā sniedza koncertu Priekuļu novada ļaudīm.

Skatītājus ar ciemiņiem iepazīstināja viesu kolektīvu aktīvas atbalstītājas – skolotājas. Lat­viešu valodas skolotāja Inese Lāce skatītājus iepazīstināja ar kolēģi Ilonu Saverasu, valmierieti, kura Krievijā māca latviešu valodu un vada folkloras ansamb­li “Atbalss”. I.Sa­verasa ir vienīgā, kura jau desmito gadu latviešu valodu māca Krievijas skolā. Ansamblis, kuru viņa vada, pazīstams ne tikai latviešu ekonomisko emigrantu pirms 140 gadiem dibinātajā ciematā Urālu kal­nu pakājē, kur darbojas vidusskola. I.Saverasas vadītais latviešu folkloras ansamblis guvis ievērību arī bērnu folkloras grupu skatē Urālos, uz ciema skolu atvedot sudraba diplomu.

Ar ko latviešu kultūra ansambļa astoņu dalībnieču izpildījumā guvusi ievērību, to koncertā Liepā novērtēja ne tikai Liepas pagasta iedzīvotāji. Skatītāju vidū bija arī 70. un 80. gados no Baškīrijas pārbraukušie latvieši, 19. gadsimta otrās puses ekonomisko emigrantu pēcteči: ģimenes no Sigul­das, Saldus, Ventspils, arī Liepas. Tāpēc viesošanos Liepā ansambļa “Atbalss” meitenēm I.Lāce piedāvāja sākt ar rūpnīcas “Lode” apmeklējumu. Pusaudzēm redzēt ķieģeļu ražošanu vairāk šķita eksotika , bet skolotājas no Baško­rtostānas, kuras pavadīja meitenes, Viktorija Freimane un bibliotekāre Svetlana Černova ar interesi uzklausīja stāstījumu par rūpnīcas pirmsākumiem. Arī tagad tālākais punkts pasaulē, uz kuru ceļo “Lodes” ķieģeļi, ir Vladivostoka. Ķieģeļu kravas līdz Pleskavai pārved automašīnās, bet tālāk pie pasūtītājiem tās nogādā pa dzelzceļu, kas ved caur Baškortostānas republiku.

Tāpat kā Padomju Savienības laikā Liepas ciems izveidojās daudznacionāls, tāds ir arī Arhlat­viešu ciems Baškīrijā. Liepā skatuves gaismās ansambļa uzstāšanās laikā zālē sēdošie ievēroja arī dalībnieču sejas vaibstus. Viegli bija atpazīt, kuri bērni cēlušies no latviskām dzimtām Baškīrijā, kuri pārstāv ukraiņu vai baškīru ģimenes, bet skolā aizrāvušies ar latvisko kultūru.
Ansambļa dalībnieces visu nedēļu dzīvo Liepas pagasta ģimenēs. Liepēnietes Ivetas Cielēnas ģimene ir viena no tām, kuras laipni piekritušas mājās uzņemt ciemiņus. “Ar dēlu Rihardu Ingu pārkārtojām māju, lai divām meitenēm būtu sava istaba. Dēls ļoti vēlējās uzņemt ārzemju viesus,” stāsta I. Cielēna. “Meitenes sākumā esot protestējušas, ka nedzīvos pie puikas, bet uzzinot, ka mamma ir ļoti laba, piekritušas,” smaidot saka I.Cielēna. “Tagad jaunieši sadraudzējušies. Mēs ļoti labi saprotamies.” Rihards Ingus draudzību vērtē augstu, viņam ir interesantas vasaras dienas, tajās daudz notikumu. Rihards arī pārliecināts, ka, sarunājoties ar meitenēm, uzlabo krievu valodas zināšanas, tā nākamgad tikšot pie labākas atzīmes. Vārdu krājums esot, pagaidām vēl neveicoties ar galotņu veidošanu.

Pēc dziesmu un deju koncerta Liepas kultūras namā viesi no Baškīrijas un Baškīrijā dzimušie latvieši, kuri nu jau lielāko mūža daļu nodzīvojuši etniskajā dzimtenē – Latvijā, sirsnīgi pateicās Liepas ļaudīm, īpaši I.Lācei par atbalstu ansamblim, rūpēm un saviļņojošo sajūtu, ieraugot Rīgā, Dziesmusvētku gājienā Liepā tapušu uzrakstu “Baškīrijas latvieši”. Ansambļa “Atbalss” dalībnieces un skolotājas gājienā laikā pa Brīvības ielu guva lielu ievērību un saņēma neskaitāmus sveicienus no skatītājiem. Skatītāji bērnus sveicināja ar saucieniem: “Malači!”

Latviešu valodas skolotāju I. Saverasas un I.Lāces ieceri ansamblim sagādāt iespēju būt Dziesmusvētkos Latvijā atbalstījusi Priekuļu novada dome. Svēt­ku nedēļā Baškīrijas bērni kopā ar Latvijas draugiem var atpūsties, apskatīt Latviju. Vakardiena visiem kopā pagāja pie jūras. Pusaudzes, kuras mīt Urālu kalnu pakājē, uzzināja, kāpēc dzied dziesmas par dzintara jūru.
Priekuļu novada dome šogad atbalstījusi vēl vienas ārzemju grupas – Maltas folkloras kopas – uzņemšanu Latvijā Dziesmusvētku laikā. No Vidusjūras salām uz Latviju ceļu parādījusi angļu valodas pasniedzēja Ilze Kursīte. Liepas kultūras namā viņa skatītājus iepazīstināja ar Maltas kolektīvu – dejotājiem un ansambli, kas sniedza muzikālu uzvedumu, kuru redzējuši skatītāji daudzās Eiropas valstīs.