Ziņas

Sabiedrība

Lielas zivis, mazas zivis

Zivju dzīve interesē arī tos, kuri nemakšķerē. Amatas pamatskolas 9.klases audzēkņi meklē atbildes uz jautājumiem.Foto: Līga Eglīte

Tā sauc ceļojošo izstādi, kura apskatāma Ieriķu bibliotēkā un pirmo reizi atceļojusi uz vēsturisko Cēsu rajonu. Atšķirībā no daudzām citām izstādēm, kur eksponātus nedrīkst aiztikt, šeit ir pat ļoti vēlams ne tikai skatīties, lasīt un pētīt, bet arī taustīt, salikt, izjaukt un spēlēties. Interaktīvā ekspozīcija, kurā galvenās varones ir Latvijas sald­ūdens un jūras zivis, piemērota vi­su vecumu zinātkārajiem, arī pieredzējušiem makšķerniekiem.

Izstādes idejas autore, Dabas mu­zeja speciāliste Ināra Cukura “Druvai” pastāstīja, ka iecere radusies, vēloties kādā aktīvā darbībā iesaistīt vides gidus, kuru ir daudz gandrīz visos Latvijas novados. Izstādes projektu atbalstīja Zivju fonds. Sadarbībā ar māksliniekiem, taksidermistu, datorspeciālistiem, vides gidiem un konsultējot ihtiologam, tapa zivju figūras, planšetes ar informāciju, magnētiskās tāfeles uzdevumu veikšanai, “smilšu kaste” ar gliemežvākiem, klucīši mazajiem, datorspēle lielajiem un vēl daudzi interesanti sīkumi, kas skatāmi ar lupu. Var saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem – cik svēris lielākais Latvijā izzvejotais sams, kas ir palede, kaze un repsis, ko ēd nēģis.

2014.gada beigās izstāde sāka garo ceļojumu pa Latviju. Ieriķi ir pirmā vieta vēsturiskajā Cēsu rajonā, kur var doties apskatīt “Lie­las zivis, mazas zivis”. Iz­stādi var aplūkot individuāli, taču interesantāk būs darboties vides gides Daces Eipures vadībā un aiz­pildīt darba lapas, kuru jautājumiem “špikeri” atrodami eks­po­zīcijā.

Pirmie apmeklētāji Ieriķos bija Amatas pamatskolas 9.klases sko­­lēni. Aleksandrs Ciganovs aktīvi aizpildīja darba lapu un par ekspozīciju izteicās atzinīgi: “Iz­stā­de tiešam interesanta! Uz­zi­nā­ju par daudzām zivju sugām, kuras te redzēju pirmoreiz. Makšķe­rē­ju jau septiņus gadus, esmu izvilcis ezeru zivis: raudas, līdakas, asarus un līņus.” Meitenes atzina, ka uzdevumi nav grūti, izstādē ir daudz plašāk, nekā skolā māca, un būtu interesanti, ja viena mācību diena būtu tieši šāda.

Skolotājs Ilgvars Cinis novērtēja izstādes daudzpusību: “Skolas mācību vielā jautājumi par zivīm ir iekļauti, bet ne tik sīki kā šeit. Te var uzzināt par specifiskām zivīm, to uzbūvi, ir praktiski piemēri, iespēja darboties – skolā to māca daudz vienkāršāk.”

Vides gidei Dacei Eipurei krājumā bija dažādi stāsti par zivīm no pašas pieredzes, jo viņa ir makšķerēšanas lietpratēja: “Ja ir laiks, es būtu ar mieru visu dienu makšķerēt! Man patīk sēdēt uz ledus un domāt…”