Ziņas

Sabiedrība

Lielāki un mazāki objekti dzīves kvalitātei

Priekuliešu sporta aktivitātēm pieejama labi iekārtota teritorija Sporta birzītē. Drīz to papildinās asfaltēta velo trase.Foto: Sarmīte Feldmane

Priekuļu pagastā aizvien tiek papildinātas Sporta birzītes iespējas, tagad uzsākta asfaltētas velo trases būvniecība. Jau vasarā te varēs apgūt un trenēt braukšanas prasmes ar bmx divriteni, skrejriteni, skrituļslidām vai kādu citu modernu sporta braucamrīku.

Priekuļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Ozoliņa teic, ka būtiski dažādot aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, tāpēc, darbiem beidzoties, iecerēta pump track veida trases atklāšana. Projekts ir rūpīgi plānots, pārdomājot visu, lai trase sniegtu iecerēto un tajā pavadīt laiku vēlētos dažāda vecuma bērni un jaunieši.

Par trases projektēšanu un būvniecību Priekuļu novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar uzņēmumu SIA “We Build Parks”, kopējās izmaksas 25 410 eiro.

Novadā notiek vēl citi būvniecības un infrastruktūras uzlabošanas darbi. Liepas pagasta pirms­skolas izglītības iestādē “Sau­līte” turpinās rotaļu laukuma lab­iekārtošana un tiek atjaunota rotaļu zona, tādēļ nākamajā gadā, kad bērni jau varēs klātienē atsākt mācības, prieks būs kā mazajiem pirmsskolēniem, tā viņu vecākiem. Pašvaldība arī radusi risinājumu, kā uzlabot situāciju, kas saistīta ar Liepas publiskā rotaļu laukuma segumu, jo jau ilgstoši teritorija mālainās augsnes dēļ ir dubļaina un ūdeņaina. Šobrīd tiek kārtotas formalitātes, un jau drīzumā segums rotaļu laukumā tiks atjaunots.

“Druva” jau rakstīja par Eduarda Veidenbauma muzeja “Kalāči” pirts ēkas atjaunošanu pēc ugunsgrēka, darbi beigušies, tuvākajā laikā pirtiņa tiks nodota ekspluatācijā.

M.Ozoliņa arī informē, ka, ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus, plānots turpināt iesāktos Eiropas Savienības projektus: infrastruktūras izveidi deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, plānotās grants ceļu pārbūves. Tiek pabeigta ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Mārsnēnos, ir noslēgušies iepirkumi ceļu būves un remontu darbiem, kas notiks Priekuļu un Liepas pagastā. Tāpat noslēgts līgums par sausās tualetes izgatavošanu, ko uzstādīs Veselavas parkā.

Vēl plānoti ūdensvada un apkures cauruļu remontdarbi PII “Saulīte”, sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Priekuļos, Muižas ielā, kā arī ūdensapgādes tīklu izveide E.Veidenbauma ielā un Lodes stacija – Jaunrauna – Vese­lava ceļa posmā līdz Smiltenes ielai Liepas ciemā.