Ziņas

Sabiedrība

Liek pamatus tiltam uz viduslaiku pili

Tilta projektu izstrādājusi SIA Arhitektoniskā izpētes grupa. Darbus veic SIA “Būve Woodline”. Darbu vadītājs Māris Mednis pastāstīja, ka strādāt pilī sākts pirms nedēļas, bet tiltu paredzēts pabeigt līdz 7. jūlijam.

Ilggadējā Cēsu arheoloģiskās ekspedīcijas vadītāja Zigrīda Apala uzsvēra, ka šogad pilsdrupās arheologi parādījušies ļoti agri. “Šeit strādājam jau no 23. maija. Viduslaiku pils tilts tiks prezentēts Cēsu svētku laikā. Esam iesaistījušies šajā darbā, veicot arheoloģisko uzraudzību vietās, kur tiks betonēti tilta balsti. Tie būs ierakti, tādēļ bez arheoloģiskās uzraudzības būvdarbus nedrīkst veikt,” informēja Z. Apala. Pašlaik tiek sagatavotas tilta balstu vietas, izrokot metru dziļas bedres. Jau sagatavotas 13 balstu vietas. Arheoloģe atzina, ka zeme, ko izsmeļ no bedrēm, ir tipisks pils kultūras vidusslaiku slānis ar akmeņu šķembām, lielākiem plienakmeņiem, un atsevišķiem veseliem klostera tipa dakstiņiem, kā arī citiem

atradumiem. “Katrs no tiem ir raksturīgs Cēsu pils kultūras slānim. Veicot uzraudzību, esam atraduši daudz uzturā lietoto dzīvnieku kaulu, atsevišķas māla trauku lauskas, krāsns podiņu fragmentus. Aizsarggrāvja zonā, kur tiks ievietoti četri tilta balsti, kultūras slānī parādās ādas apavu fragmenti. Tas tāpēc, ka aizsarggrāvja vidū noturas noteikts mitrums. Tādā ādas materiāls labi saglabājas,” teica Z. Apala.

Veicot šo uzraudzību, arheologi iegūst jaunu informāciju par pils senā tilta ziemeļu gala pārbūvēm . “To, ka tilts vairākkārt pārbūvēts,

redzējām jau izrakumos agrāk. Tagad ieraudzītais pietuvina laikam, kad tas varēja notikt,” stāstīja Z. Apala un atgādināja, ka pils sistemātiskās arheoloģiskās izpētes

sezona šogad sāksies jūnija beigās. “Plānojam atrast pils akas vietu pagalmā. Protams, tas varēs notikt tikai tad, ja no pagalma tiks aizvesti akmeņi. Šovasar pabeigsim pagalma piektās ēkas izpēti. Izpētes laukums arheologiem būs neliels, tādēļ arī nevarēsim piesaistīt daudz strādāt gribošo jauniešu. Lielāko vakances vietu aizpildīs vēstures studenti no Lielbritānijas augstskolām, kuri jau trešo gadu šeit strādās par savas valsts finansējumu. Šovasar ceram pabeigt pils pagalma izpēti. Līdz ar to Cēsu pilī noslēgsies sistemātiskā 33 gadu ilgā arheoloģiskā

izpēte,” teica Z. Apala.