Ziņas

Sabiedrība

Liecība muzeja krājumam

Vēsturisks brīdis. Raunas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Zūdiņa (no kreisās) nodod plāksni, kas informēja, ka šajā mājā atrodas Raunas novada dome, Raunas muzeja vadītājai Ievai Plētienai.Foto: Sarmīte Feldmane

Pie pašvaldības ēkām Raunas un Drustu pagastā mainītas plāksnes, Raunas novada vietā tagad Smiltenes novads.

“Jaunā plāksne, kas vēsta, ka te Raunas pagasta pārvalde, ir savā vietā. Vecais nosaukums “Raunas novada dome” tagad ir vēsture, un tam ir vieta muzejā,” saka Raunas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Zūdiņa. Saņemot jauno eksponātu, Raunas muzeja vadītāja Ieva Plētiena uzsvēra, ka 12 gadi, kad Rauna bija kaut neliela novada centrs, atstās liecības, kuras pieminēs ne tikai tuvākajos gados.

Drustu muzeja vadītāja Ieva Lejmalniece pastāsta, ka pie paš­valdības iestādēm ir jaunās plāksnes. “Lai būtu vienāda dizaina, arī Drustu novadpētniecības muzejs tika pie jauna uzraksta,” teic muzeja vadītāja un piebilst, ka gan jau pagasta pārvaldes vecā plāksne kļūs par muzeja krājuma priekšmetu.