Ziņas

Sabiedrība

Līdz gada beigām makšķerēšana Valmieras Kazu krācēs ar mākslīgo ēsmu ir aizliegta

Makšķerēšana Kazu krācēs, līdzīgi kā visur citur Gaujā, Valmierā, laikā līdz 31.decembrim ir aizliegta ar mākslīgo ēsmu, aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.

Upē ir jāatlaiž arī nēģi, laši, taimiņi, kā arī zivis, kas neatbilst Makšķerēšanas noteikumos atļautajam zivju izmēram un skaitam.

Kazu krāces ir cilvēku pārveidotas, dabiski veidojušās krāces Gaujā, kurās, lai nodrošinātu krāču izmantošanu airēšanas sporta veida vajadzībām, ir izbūvētas gultni pārvirzošas ietaises. Taču šie mākslīgie veidojumi nav pielīdzināmi Makšķerēšanas noteikumu uzskaitītajām upes gultni aizsprostojošajām ietaisēm, kas pilnībā aizkavē zivju kustību gultnē un tādējādi uzliek makšķerēšanas aizliegumu visa gada laikā.

Valmierā, Gaujā, nav nevienas gultni aizsprostojošas ietaises, kas uzliktu makšķerēšanas aizliegumu. Līdz ar to makšķerēšana Kazu krācēs ir atļauta. Tomēr spēkā ir aizliegums makšķerēt no tiltiem un zem tiltu konstrukcijām.

“Sodi, makšķerējot Kazu krācēs Valmierā, ir bijuši par makšķerēšanu bez makšķerēšanas kartes, par pārsniegtu pieļaujamo vimbu skaitu un pārāk mazu vimbu paturēšanu, kā arī par to, ka makšķernieks vienlaikus lieto vairāk nekā divas makšķeres, kas arī nav atļauts,” informēja vecākais Valsts vides dienesta zivju inspektors Uldis Lencbergs.

Tādēļ pašvaldība atgādina, ka, makšķerējot personām vecākām par 16 gadiem un jaunākām par 65 gadiem, līdzi ir jābūt derīgai makšķerēšanas kartei, kā arī personu apliecinošam dokumentam. Nedrīkst noķert un lomā paturēt vairāk nekā piecas vai par 30 cm īsākas vimbas.

Par problēmu, makšķerējot Kazu krācēs, Valsts vides dienests un Valmieras pilsētas pašvaldība atzīst ar izsmēķiem un tukšām pudelēm piegružotos Gaujas krastus. Tā kā šī ir pilsētas dabas teritorija, kurā nav iespējama regulāra atkritumu konteineru iztukšošana, šādi konteineri Kazu krācēs nav uzstādīti. Makšķernieki tādēļ ir īpaši aicināti rūpēties par savu un citu krāču apmeklētāju labsajūtu, visus makšķerēšanas laikā radušos atkritumus ņemt līdzi un aiz sevis atstāt sakoptu Gaujas krastu.