Ziņas

Sabiedrība

Līdz februārim Siguldas novada sociālajam dienestam jāpārskata pašvaldībā trūcīgo statusā atzīto iedzīvotāju lietas

Siguldas novada domes vadība pašvaldības sociālā dienesta darbiniekiem ir uzdevusi līdz 1.februārim pārskatīt katru lietu, kurā uz nepilnībām norādīts Valsts kontroles (VK) atzinumā, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Siguldas novada pašvaldības sociālajam dienestam līdz 1.februārim domē jāiesniedz konkrēts plāns VK norādīto pārkāpumu novēršanai un dienesta darba uzlabošanai, ko VK uzdevusi novērst viena gada laikā – līdz 2016.gada 4.janvārim.

Sociālā dienesta vadītāja šajā nedēļā sazināsies ar VK, lai precizētu informāciju par konkrētiem norādītajiem gadījumiem, jo datubāzēs, kurām dienesta darbiniekiem ir pieeja, nav datu, kurus par konkrētajām personām sniegusi VK.

Siguldas novada pašvaldības sociālais dienests ik gadu apkalpo aptuveni 800 ģimeņu. Katram klientam ir nepieciešama konkrēta palīdzība, un katrs gadījums ir individuāls. Izmantojot pieejamās datubāzes, tiek pārbaudīts katrs klients, tomēr dienesta darbinieki norāda, ka vairākas no dienesta nepieciešamajām datubāzēm VK pārbaudes periodā Latvijas pašvaldību sociālajiem dienestiem nebija pieejamas, piemēram, piekļuve Valsts ieņēmuma dienesta datubāzei Latvijas pašvaldībām kļuva iespējama tikai no 2014.gada beigām, līdz ar to sociālā dienesta darbiniekiem nebija iespēju pārbaudīt, vai visi palīdzības saņēmēji ir godprātīgi snieguši datus par sevi. Tāpat dienesta darbiniekiem VK norādītajā pārskata periodā nebija pieejami Uzņēmumu reģistra dati. Būtiski, ka daļā no VK atzinumā minētajiem gadījumiem iedzīvotājiem ir izsniegtas tikai izziņas, nevis naudas pabalsti. Ir personas, kuras, pamatojoties uz sociālā dienesta izziņām, uzņemtas dzīvokļu rindā, bet dzīvokli no tām saņēmusi tikai vientuļa četru bērnu māmiņa, kuras gadījumā VK saskata pārkāpumu, jo ģimenei pieder viena 1993.gada izlaiduma automašīna, kurai tehniskā apskate nav veikta kopš 2011.gada.

Siguldas novada pašvaldības sociālais dienests izvērtēs katru no VK norādītajiem gadījumiem un, ja tiks konstatēta iedzīvotāju negodprātīga rīcība, pašvaldība veiks izmaksāto pabalstu atgūšanu. Tāpat pēc VK norādīto gadījumu pārbaudes tiks izvērtēta attiecīgo pašvaldības sociālā dienesta darbinieku atbildība.

Siguldas novada pašvaldības sociālais dienests veiks klientu apkalpošanas sistēmas uzlabošanu, lai turpmāk izslēgtu iespēju negodprātīgiem datu iesniedzējiem nepamatoti iegūt trūcīgas personas statusu, kā arī saņemt pabalstus. 2015.gada sākumā tiks izstrādi jauni saistošie noteikumi, kas noteiks papildu kritērijus sociālo pabalstu saņemšanai un paplašinās iedzīvotājiem pieejamo pabalstu veidus.

Iepriekš ziņots, ka vienas no bagātākajām trūcīgas ģimenes statusu saņēmušajām ģimenēm dzīvo Siguldas novadā – kādai no tām pieder dzīvokļi Rīgā un māja Jūrmalā, liecina Valsts kontroles veiktās revīzijas rezultāti par sociālās palīdzības sniegšanas politiku.

Revīzijā pārbaudītas 59 izlasē iekļautas Siguldas novada ģimenes, no kurām trūcīguma statuss piešķirts 39 ģimenēm. No tām 11 trūcīgas ģimenes statuss piešķirts pamatoti, bet 24 ģimenēm nebija tiesību iegūt šādu statusu.

Revidenti secinājuši, ka ģimenes, kurām statuss piešķirts nepamatoti, nav atbildušas konkrētiem nosacījumiem, kuri jāņem vērā, lai piešķirtu trūcīgas ģimenes statusu. Piemēram, deviņām ģimenēm laika periodā, kad veikta revīzija, piederēja transportlīdzeklis, divām ģimenēm piederējušas kapitāldaļas uzņēmumos.

Trim no pārbaudītajām ģimenēm ienākumi pārsnieguši Ministru kabineta noteikumos noteikto līmeni trūcīgas ģimenes statusa saņemšanai. No šīm ģimenēm vienai personai pašvaldība nebija ņēmusi vērā ienākumus no saimnieciskās darbības un nekustamā īpašuma pārdošanas, kā arī no Lauku atbalsta dienesta saņemtās subsīdijas lauksaimniecībai. Vienai ģimenei uz pārbaudes laiku piederējis transportlīdzeklis un trīs nekustamie īpašumi.

Trūcīguma statuss piešķirts arī divām ģimenēm, kurām piederēja transportlīdzeklis, vairāk nekā trīs nekustamie īpašumi un kapitāla daļas uzņēmumos. Turklāt šo ģimeņu ienākumu līmenis pārsniedza normatīvajos aktos noteikto, lai varētu saņemt statusu. Vienai no šīm ģimenēm piederēja divi transportlīdzekļi, pieci nekustamie īpašumi, no kuriem viens ir dzīvoklis Rīgas centrā un zemesgabals ar māju Jūrmalā, kapitāla daļas divos uzņēmumos. Vēl šī ģimene divus mēnešus pirms trūcīgas ģimenes statusa iegūšanas bija pārdevusi divus dzīvokļus Rīgas centrā, gūstot ienākumus 192 087 eiro apmērā.

Kādas citas par trūcīgu atzītas ģimenes loceklis bija izsniedzis aizdevumu vairāku desmitu eiro apmērā.

LETA