Ziņas

Sabiedrība

Lepni par sevi un savu Kalna ielu

Sevi jāparāda. Gājienam kalna ielas iedzīvotāji bija gatavojušies nopietni un radoši.Foto: No albuma

“Īsti mūsu ielas svētki,” tā pēc Raunas Kalna ielas svētkiem sacīja tās iedzīvotāji, bet citi vien izteica apbrīnu par viņu aktīvo iesaistīšanos.

Kalna iela veidojusies padomju gados, ir vien dažas vecās apbūves mājas. Tajā ir 44 mājas, kurās deklarēti 128 iedzīvotāji un atrodas arī bērnudārzs.

“Iepriekšējos gados bija Puķu un Jaunatnes ielu svētki, katri bija citādi. Viss atkarīgs no pašu iedzīvotāju ieinteresētības, savus ierobežojumus noteica kovids. Taču tik liela atsaucība, vēlēšanās iesaistīties, atbalstīt līdz šim, rosinot kādu pasākumu, bijusi reti,” saka Raunas kultūras nama vadītāja Linda Vecgaile un pastāsta, ka jau pirmajā sapulcē iedzīvotāji ieteikuši daudz ideju, ko paši varētu izdarīt, kādus gribētu svētkus.

Nedēļas garumā Kalna ielas pagalmos valdīja rosība. Tika rotāti pagalmi, Volosovu ģimene atvēlēja pļavu  kopā sanākšanai, Rekmaņu ģimene garāžā ierīkoja fotostūrīti, Ivans Ņilovs saposa sava traktora piekabi, kas pārtapa par skatuvi, Sandra Liberte un Inese Kizjalo savos pagalmos ierīkoja izstādes, Arnolds Bahmanis uzaicināja kolēģus no Zemessardzes, kuri iepazīstināja ar ieročiem. Hokejista Oskara Batņas    tēvs Alvis dzimis Kalna ielā, viņš bija atvedis dēla hokejista ekipējumu, ko katrs varēja uzvilkt un nofotografēties, Normana Graustiņa vaļasprieks ir paraplanierisms, viņš sagādāja pārsteigumu – konfekšu lietu.

Visas dienas garumā ielā valdīja liela rosība. Muzeja vadītāja Ieva Plētiena bija apkopojusi bērnudārza vēsturi, to varēja uzzināt no planšetēm, kas aizvien apskatāmas. Daudzi izmantoja iespēju un apmeklēja bērnudārzu. Ar savu māju vēsturi lepojas Sērmūkšu, Volosovu, Tūteru, Koliņu ģimenes, par tām savākts plašs informatīvais un fotomateriāls, ko ģimenes saņems kā dāvanu.

“Katra ģimene iesaistījās, un katra devums kopējā lietā bija nenovērtējams,” uzsver L.Vecgaile.

Degustācijai bija atnestas 16 tortes, kūkotavā to 433 gabaliņi tika izdalīti pāris stundās. Liāna Lapsa kūkotavas meitenēm bija sašuvusi priekšautus un galvas lentes. Bērni aizrāvās sportiskos pārbaudījumos, visus uzdevumus un balvas saņēma 128.
Īpašs notikums bija gājiens. Tā kā iela ir kilometru gara, bet svētku laukums jeb pļava pa vidu, tad tā dalībnieki nāca no abām pusēm un satikās vidū. Katras mājas iedzīvotāji bija    saposušies, lai būtu pamanāmi. Izdomas netrūka: bērnudārza darbinieku kolektīvs, protams, iejutās bērnu lomās, ģimenes brauca ar traktoriem, citiem braucamrīkiem, gāja priecīgi un lepni.

Svētku laukumā uzstājās Raunas koris, deju kopa “Trejdeviņi”, jautrus brīžus sagādāja Veselavas amatierteātris “Kurlās vardes”.

Savam un ciemiņu cienastam Kalna ielas iedzīvotāji bija sagādājuši gardu zupu, kurai nepieciešamais izaudzēts pašu dārzos, to lauku virtuvē vārīja zemessargi.    Tika izdalītas vairāk nekā 400 porcijas.    Kā jau svētkos, kur satiekas kaimiņi, neiztika arī bez andeles, nesteidzīgām sarunām par aizvadīto vasaru un sen neredzētu bijušo kaimiņu satikšanās prieka.

Svētki noslēdzās ar kārtīgu zaļumballi. Tajā pārsteigumu sagādāja Blūmu ģimene, iededzot Ziemassvētku eglīti.

Jau tagad raunēnieši spriež, kurā ielā svētki būs nākamgad. “Svētki ir tādi, kādus paši tos radām,” atgādina L.Vecgaile.