Ziņas

Sabiedrība

Lāzerskeneris fiksē pilsdrupas

Kā “Druvai” pastāstīja Dr.h.c. sc.ing. Jānis Klētnieks, kurš ar šāda tipa aparatūru strādājis Ēģiptes vecākās – Džosera piramīdas izpētē, lāzerskenera iegāde Latvijai nozīmē paplašinātu pieredzi kultūras pieminekļu dokumentēšanā, iegūstot telpisku ainu par ēkas sienām, nišām, logu ailēm un griestiem. “Aparatūra rada attēlu vissīkākajām detaļām ar precizitāti no milimetra līdz vienam centimetram. To var izmantot projektu izstrādē un citiem pētījumiem. Tā ir mūsdienīga informācija, kas saglabāsies un var tikt papildināta ar atsevišķiem fragmentiem. To, ka šī aparatūra Latvijai nepieciešama, liecināja darbs Ēģiptē. Tur pētījām apakšzemes galerijas un faraona apbedījuma vietas šahtu. Pēc 1992. gada zemestrīces piramīdā bija radušies bojājumi. Lai tos likvidētu, veicām izpēti. Tur pirmo reizi izmantojām šo tehnoloģiju. Latvijā tās vēl nebija, tādēļ īrējām no Vācijas. Ēģiptē sapratu, ka darbs ar lāzerskeneri nākotnē būs ļoti noderīgs. Tādēļ Rīgā ar firmu “GPS Partners” un “Merko” atbalstu, līdzekļus koncentrējot no daudziem sponsoriem, lāzerskeneri iegādājāmies. Tas maksā 120 tūkstošus eiro,” informēja J. Klētnieks.