Ziņas

Redzeslokā

Ļaut izdomai vaļu

Arī sev var radīt svētkus – to apliecināja biedrības “Cēsu pensionāri” biedri. “Biedri ir aktīvi, katrs atradis ko savām interesēm atbilstošu,” saka biedrības vadītāja Vanda Gasiņa un pastāsta, ka jau bijis pierasts uz dažādiem pasākumiem aicināt draugus, radošos kolektīvus. Šajā reizē biedri vienojās, ka paši atklās savus talantus, tā priecējot citus.

Biedrībā “Cēsu pensionāri” darbojas deju grupa „Gaujmalietes”, ansamblis „Kamenes”, krustvārdu mīklu minētāju klubiņš, Man­tu plača darbības nodrošinātāji, vingrotāju un nūjotāju grupas, kulinārijas interesentu kopa, audējas un rokdarbnieces. Vēl ir tie, kuri regulāri brauc ekskursijās, uz teātra izrādēm.

Nelielā koncertā katra interešu grupa priecēja ar savu priekšnesumu. Lielus aplausus izpelnījās Ņina Zaļaiskalna ar indiešu deju. Vislielāko pārsteigumu sagādāja seniores, kuras strādā Mantu placī, un “Gaujmalietes”. Viņas sarīkoja aizraujošu modes šovu. Gan pašas darbojās ar prieku, gan citiem sagādāja pārsteigumu. “Mantu placī var atrast tādas bagātības. Ja vēl kaut ko piedomā klāt, netrūkst nopietnības un joku, tad ir arī rezultāts,” “Druvai” sacīja seniores. Katra piemeklēja tērpu, izdomāja tēlu un veidu, kā to parādīt. Tā nu iznāca 11 dažādas kolekcijas, kuras komentēja un vērtēja Vanda Gasiņa.

Šovu Modra Mirka un Gaida Grosberga atklāja ar balles kleitām, kurās, kā stāstīja lietpratēja Vanda, bija gan jūgendstils, gan toņu saskaņa un vēl viss, kam jābūt, lai varētu teikt – visas jaunās tendences. Tad bija gan spectērpi un nakts šēzes, gan kora tērpi un kruto učeņu kostīmi.

“Vai nav jauki! Kopā esam pavadījuši skaistu pēcpusdienu,” atzina biedrības vadītāja. Augstāko vērtējumu par paveikto tāpat kā modes skates rīkotāji, protams, saņēma arī kulināru šovs – degustācija. Noskaņai nenovērtējama bija Andreja Ozola muzicēšana.

Biedrība “Cēsu pensionāri” patlaban apvieno ap 220 biedru.