Ziņas

Sabiedrība

Lauku saimnieki izmanto konsultācijas

Darbīga diena. Zosēnos LAD darbinieki nepaguruši konsultē lauksaimniekus.Foto: Monika Sproģe

Lauku atbalsta dienesta (LAD) speciālistu konsultācijas, kā elektroniski iesniegt dokumentus Eiropas Savienības maksājumiem, Jaunpiebalgas novada Zosēnu pagastā pulcē ne tikai nezinātājus, bet arī zemniekus, kuriem ir iemaņas šajā lietā.

Zemnieku saimniecības “Gaujas Magones” saimnieki Līga un Edgars Ziediņi Zosēnos ikvienam pazīstami, jo saimnieko ar apdomu. Edgars, ieradies pagastmājā, kur notiek konsultācijas, no mapītes izvelk satelītizdrukas, uz kurām skaidri iezīmējas viņa zemes robežas: “Mēs jau ceturto gadu visu pildām elektroniski. Mājās mums ir dators, arī elementārās prasmes esam apguvuši, taču es sevi pieskaitu pie tiem, kam par visu patīk pārliecināties dabā, tāpēc ar datoru esmu uz jūs. Ik pa laikam mēdzu apstaigāt savas zemes robežas un konstatēju, kāds patiesais stāvoklis, taču ir jādzīvo līdzi laikam. Tagad man visi dokumenti sagatavoti, viss paņemts līdzi un, lūk, kartēs arī viss skaisti, saprotami redzams. Nevajadzētu būt nekādām aizķeršanām.”

Taču tikai saviem spēkiem Līga ar Edgaru nekad nav aizpildījuši nepieciešamo informāciju e-vidē, līdz šim to darījis lauku konsultants, taču viņi neizslēdz, ka reiz konsultanta palīdzība vairs nebūs nepieciešama. Šoreiz Ziediņi nolēmuši ierasties pie LAD speciālistiem, lai pamainītu ierasto kārtību un varbūt pat uzzinātu ko jaunu. “Ir taču patīkami saposties, atnākt uz pagastmāju, vēl ar kādu satikties,” smej Edgars un steidz atsaukties konsultanta uzaicinājumam sēsties brīvajā vietā pie datora.

Zosēnu pagasta pārvaldes vadītāja Zinaida Šoldre ar sarakstiņu rokās pārbauda, kurš ieradies, bet kurš, iespējams, vēl ceļā. Sarakstos minētas 36 saimniecības, kuru saimniekiem jāpagūst pie speciālistiem, pirms tie aizsteidzas uz Jaunpiebalgu.

“Nezinu gan, vai visu pagūsim. Mums nav tik daudz laika,” sarunas laikā vienam no zemniekiem nosaka LAD speciālists. Kā atklāj LAD darbiniece, vienam cilvēkam, kurš tāpat kā E. Ziediņš jau iepriekš visu veicis elektroniski, jāparedz 15 minūtes laika, bet, ja līdz tam viss pildīts papīra formātā, esot lielāka noņemšanās: “Cilvēkiem ir bail no datora. Viņi uztraucas, ka var kaut ko salauzt vai sabojāt. Daudzi atnāk, izrādās, ka mājās palikusi portāla ieejas parole vai neatminas lietotājvārdu, cits vispār nesaprot, kas par lietotājvārdu un kāda vēl parole. Pārsvarā nāk cilvēki gados.” Uz jautājumu, kas notiks ar tiem, kas šodien nokavēs konsultēšanos, speciāliste atbild: “Nekas. Tie, kā parasti, ies pie lauku konsultanta.”

LAD speciāliste atklāj, ka konsultāciju laikā pagastos redz cilvēku apmulsumu, neapmierinātību, taču pret konsultantiem neviens ar negācijām nevēršas, jo saprot, ka ne jau viņi ir šo pārmaiņu iniciatori.

Lieti atgādināt, ka lauksaimnieki, kuriem īpašumā ir mazāk nekā 10 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, iesniegt iesniegumus platību maksājumu saņemšanai var arī papīra formātā. Šajā gadījumā Vienotā iesnieguma veidlapu un lauku bloku karti, LAD atbalsta pretendentam izsniegs papīra formā trīs darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas, sākot no šā gada 25.aprīļa.

Tā kā Lauku atbalsta dienests šogad aicina lauksaimniekus iesniegt dokumentus platību maksājumu saņemšanai elektroniski, tad dienests organizē bezmaksas izbraukuma konsultācijas. Tās jau notikušas vairāk nekā 70 apdzīvotās vietās. Lauksaimnieki noskaidro visus jautājumus par atbalsta maksājumu saņemšanu, kā arī LAD speciālisti palīdz aizpildīt iesniegumus elektroniski. Kopumā Latvijā ieplānotas vairāk nekā 300 konsultācijas.