Ziņas

Sabiedrība

Lauku atbalsta dienests veic apsekojumus

Lai būtu precīzi. LAD pārstāvis Didzis Punāns, izmantojot mūsdienīgas ierīces, precizē mērījumus.Foto: Monika Sproģe

Lauku atbalsta dienesta (LAD) speciālisti izlases veidā veic pārbaudes saimniecībās, kuras pieteiktas platību maksājumiem, inspektori pārliecinās, vai atbalstam pieteiktās platības atbilst situācijai dabā. Laukus pārmēra un fotografē.

“Šogad vēsturiskajā Cēsu rajonā pārbaudei atlasītas vairāk nekā 300 saimniecības, no kurām puse jau ir pārbaudītas. Tā kā liela daļa platību ir pļavas, atsevišķos gadījumos tās samazinājušās, jo grāvju un meža malas nenopļauj, tās aizaug ar krūmiem. Kontroles ziņojumus klien­ti saņems divu trīs nedēļu laikā pēc pārbaudes,” skaidroja LAD Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kon­troles un uzraudzības daļas vadītāja Zenta Špate.

Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kon­troles un uzraudzības daļas vadītājas vietnieks Didzis Punāns kopā ar kolēģiem katru dienu apseko vairākas saimniecības. “Situ­ācija nepārprotami ir uzlabojusies. Pirms pieciem gadiem elektroniski iesniegtajos dokumentos redzamās robežlīnijas, kas atzīmētas pēc kadastra rādījumiem, mēdza stipri atšķirties no tā, kādas redzamas dabā. Mērījumi kļūst arvien precīzāki. Ja saimniecības zemes robežas iezīmētas ar kupicām, darbs sokas raitāk, ja kupicu nav, mērījumu precizēšana aizņem vairāk laika,” stāsta Didzis Punāns.

Attīstoties tehnoloģijām, daļa lauku tiek pārbaudīti attālināti – izmantojot satelītattēlus. Lauku apsekošanai šogad tiks izmantoti arī droni, bet šādos gadījumos dienesta speciālisti sazināsies ar lauksaimniekiem, pie kuriem notiks pārbaude. LAD pārstāve Z.Špate skaidro, ka ar droniem iegūtajā vizuālajā informācijā netiks fiksēti nekādi personas dati.