Ziņas

Uzņēmējdarbība

Lauksaimniekiem piešķirti vēl 10% no šīs sezonas bezakcīzes dīzeļdegvielas

Lauku atbalsta dienests (LAD) lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem papildus piešķīris vēl 10% no 2016.-2017.saimnieciskajā gadā pieejamās degvielas ar samazināto akcīzes nodokļa likmi, kuras apjoms šajā sezonā ir 102 589 359 litri.

Kā aģentūru LETA informēja LAD pārstāvji, ņemot vērā papildus piešķirto daudzumu, patlaban piešķirti jau 85% no aprēķinātā kopējā daudzuma kārtējā saimnieciskajā gadā.

Par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu LAD lēmumu pieņems līdz 30.oktobrim.

Lauksaimnieki pirms degvielas iegādes var sazināties ar tuvāko degvielas uzpildes staciju, lai noskaidrotu, vai tajā var iegādāties iekrāsoto degvielu. Kontaktinformācija pieejama LAD mājaslapā “www.lad.gov.lv” izvēlnē “Valsts atbalsts”.

Lauksaimnieks ir tiesīgs iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, ja to izmanto traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.

Dīzeļdegvielu piešķir par to atbalsta saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas vismaz 285 eiro apmērā no hektāra. Šajā summā netiek ieskaitīts valsts vai Eiropas Savienības atbalsts.

Papildus minētajiem ieņēmumiem par ilggadīgiem zālājiem vai aramzemē sētiem stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu, tostarp proteīnaugu, maisījuma platību ir jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums 0,5 nosacītās liellopu vienības, bet bioloģiskajās saimniecībās – 0,4 nosacītās liellopu vienības.

Zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem lauksaimnieks ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja tiek audzētas zivis vismaz 20 hektāru platībā, kā arī ja akvakultūras nozares uzņēmums izgājis atzīšanas un reģistrēšanas procedūru Lauksaimniecības datu centrā.

No akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas daudzums diferencēts trijās grupās – augkopībā nodarbinātajiem 100 litru par hektāru, lopkopības saimniecībām, augļkopjiem, dārzeņu un kartupeļu audzētājiem – 130 litru, savukārt pārējiem, tostarp zemes apstrādei zem zivju dīķiem, – 60 litru.

Šajā sezonā ieviests arī jauninājums, kas paredz dīzeļdegvielas iezīmēšanu jeb marķēšanu ar fiskālo marķieri un krāsvielu. Kārtība arī nosaka, ka dīzeļdegviela būs jāuzglabā atsevišķi no nemarķētās dīzeļdegvielas.