Ziņas

Sabiedrība

Lauksaimniecības degvielai no šodienas jābūt iezīmētai

Šodien stājās spēkā grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”, kas nosaka, ka degvielai, kura tiek realizēta ar mērķi izmantot lauksaimniecībā, jābūt iezīmētai (marķētai), informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

VID informē, ka izmantošanai lauksaimniecībā realizējama degviela, kurai kopš šī gada 1.jūlija tiek piemērota akcīzes nodokļa likme 50 eiro par 1000 litriem, drīkst būt tikai tāda, kas ir iezīmēta jeb marķēta.

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” nosaka, ka akcīzes nodokļa likmi 50 eiro par 1000 litriem piemēro dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un tādai dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela, kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, un zemes zem zivju dīķiem apstrādei, ja ir nodrošināti minimālie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas), tikai tad, ja attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu.

Tāpat šādi marķētu degvielu no šodienas būs atļauts izmantot lauksaimniecības produkcijas ražotāja saražoto vai izaudzēto lauksaimniecības produktu pašpārvadājumiem Latvijā, ja pašpārvadājumus veic pats lauksaimniecības produkcijas ražotājs vai viņa darbinieks, izmantojot lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā esošu kravas automobili, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja sēdvietu, nepārsniedz divas sēdvietas.

VID vērš uzmanību, ka atbildība par naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) un iezīmēto naftas produktu aprites noteikumu pārkāpšanu, tostarp iezīmēto naftas produktu izmantošanu, pārkāpjot noteikto kārtību vai izmantošanu neatbilstoši paredzētajiem mērķiem, ir noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.4 pantā, paredzot naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 350 līdz 7100 eiro, konfiscējot attiecīgos naftas produktus un transportlīdzekļus, kuru degvielas tvertnēs tiek konstatēti attiecīgie naftas produkti, vai bez konfiskācijas.

VID ir sagatavojis informatīvo materiālu “Par pāreju uz iezīmēto (marķēto) naftas produktu piegādi lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 2015.gada 30.oktobrī”, kurā informē par normatīvo aktu prasībām un naftas produktu apritē iesaistīto licencēto komersantu veicamajām darbībām, lai varētu nodrošināt, ka 30.oktobrī tirdzniecības vietās būtu pieejama dīzeļdegviela (gāzeļļa) vai dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela, kas ir iezīmēta (marķēta), kā arī ieteikumus veikto darbību atspoguļošanai pārskatos un akcīzes nodokļa deklarācijā.

Ar informatīvo materiālu var iepazīties VID mājaslapā.