Ziņas

Sabiedrība

Latviskas tradīcijas spāņu krāsās

Pilsētvide top košāka. Mākslinieki no Spānijas Naza de la Rosala un Huans Riko uz sienas Raunas ielā darinājuši mākslas darbu, kur redzam Latvijas dabu un tradīcijas spāņu košajā krāsu paletē. Foto: Marta Martinsone - Kaša

Apvienība “Olliemoonsta” no Spānijas Cēsu pilsētvidē, Raunas ielā, izveidojusi grafiskā dizaina sienas dekoru.

Apvienību pārstāv mākslinieki Naza de la Rosala un Huans Riko, kuri nodarbojas ar tēlotājmākslu un grafisko dizainu. Māk­sli­nieki Cēsīs darbojas Ruckas muižas rezidencē, veic vietējās dabas un kultūras izpēti, lai to vēlāk attēlotu mākslas darbos. Tos Naza un Huans rada, ietekmējoties no vietējās folkloras, ga­rīgām tradīcijām, kā arī dažādām kultūrām. Arī mākslas darbā, kas veidots grafiti stilā, redzams apvienojums: daba, Dievs, latviskās tradīcijas, Jāņu nakts, un tas viss attēlots spāņiem tik ļoti raksturīgajās, spilgtajās krāsās. Rūpīgi ieskatoties, zīmējumā iespējams lasīt arī uzrakstu “Darbi runā skaļāk par vār­­diem”, kas veidots vainaga formā.

Māksliniece Naza de la Rosala gan atzīst, ka mākslas darbā izmantotās krāsas viņai šķiet ikdienišķas: “Šis ir mūsu redzējums latviešu Jāņu naktij. Zīmējumā centāmies apvienot Latvijas bagāto dabu ar Spānijai raksturīgajām, izteiksmīgajām krāsām. Mums tās ir pavisam ikdienišķas, bet, vērojot garāmgājēju sejas izteiksmi, uzklausot vietējo iedzīvotāju viedokļus, saprotam, ka šāda krāsu palete Latvijā nav ierasta. Bet domāju, ka rezultāts ir labs, mums pašiem tas patīk. Arī vairāki cilvēki, pienākuši klāt, izteikuši labus vārdus, snieguši pozitīvas atsauksmes. Domāju, šis četru dienu darbs, kura laikā mākslas darbs tapis, ir attaisnojies.”

Ruckas muižas saimnieks Kaspars Goba novērtē radīto košumu: “Rezidenču centrs ir atjaunojis darbību, un šis ir pirmais lielākais darbs, kas tapis pilsētvidē. Mākslinieki Naza de la Rosala un Huans Riko pieteicās darboties rezidencē, izteica vēlmi realizēt savu ideju pilsētā. Šo darbu mākslinieki sākotnēji gribēja veidot industriālākā vidē, bet, uzklausot pilsētas arhitekta un attīstības speciālistu viedokļus, tika lemts par labu šai sienai Raunas ielā. Un, manuprāt, rezultāts ir ļoti labs. Mākslinieki izvēlējušies drosmīgas krāsas. Domāju, šo darbu visvairāk novērtēsim, kad būs pelēks, tumšs laiks, gleznojums iedos silto vasaras saules sajūtu.”

Lai ar grafiti mākslu tuvāk iepazīstinātu arī citus, Naza de la Ro­sala un Huans Riko drīz aicinās uz radošām darbnīcām. Tajās piedalīties varēs ikviens, kuram ir interese apgūt grafiti mākslu.