Ziņas

Izklaide

Latvijas simtgadē organizēs plašu programmu goda ģimeņu cildināšanai

Latvijas simtgadē Latvijā tiks organizēta plaša programma goda ģimeņu cildināšanai, liecina ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” (DLC) konceptuālais ziņojums par priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2018.-2020.gadā. Valdība otrdien lēma, ka 2018.gads tiek izsludināts par Goda ģimeņu gadu, un tā laikā simtgades pasākumu laikā tika organizēta arī plaša programma daudzbērnu ģimeņu godināšanai, lai stiprinātu ģimenes vērtību sabiedrībā. Goda ģimenes gadam tiek izvirzīti tādi mērķi kā godināt daudzbērnu ģimenes, veicināt sabiedrības izpratni par ģimenes lomu sabiedrības attīstībā, kā arī vairot sabiedrības pozitīvo attieksmi.

Atbildīgā institūcija par Goda ģimeņu gada rīcības plāna detalizētas izstrādes koordināciju ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Goda ģimenes gada rīcības plāna īstenošanai un koordinēšanai VARAM būs jāveido vadības grupu, iekļaujot tajā VARAM, Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Sabiedrības integrācijas fonda un Pārresoru koordinācijas centra (DLC) pārstāvjus. Atbilstoši vadības grupā izstrādātajam detalizētam konceptam un pasākuma plānam Latvijas Goda ģimenes gada ieviešanai minētie pasākumi var tikt precizēti vai papildināti ar jauniem pasākumiem.

Šogad plānots īstenot vairākus pasākumus, lai cildinātu goda ģimenes, tostarp iecerēts organizēt augsta līmeņa starptautisku forumu “Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”. Foruma mērķis ir izstrādāt ceļa karti ģimenes politikas attīstībai Latvijā un Eiropā, veicinot ģimenes kā vērtības apzināšanos sabiedrībā.

Tāpat 2018.gadā plānots organizēt daudzveidīgus pasākumus un informatīvi izglītojošu kampaņu “2018. – Latvijas Goda ģimenes gads”, lai veicinātu sabiedrības izpratni par ģimenes lomu un cildinātu daudzbērnu ģimenes, īpaši Latvijas simtgades pasākumu ietvaros. Plānots nodrošināt ģimeņu līdzdalību daudzbērnu ģimeņu godināšanas pasākumos pašvaldībās, sniedzot informāciju par Goda ģimenēm plašsaziņas līdzekļos, Ģimenes dienas, Mātes dienas un citu ģimenisko un svinīgo pasākumu laikā, kā arī Latvijas simtgades svinību pasākumos.

Šī gada laikā iecerēts arī veicināt sabiedrības, nevalstisko organizāciju (NVO) un pašvaldību līdzdalību un sniegt atbalstu iniciatīvām, veidojot ģimenei draudzīgu vidi, tostarp organizēt grantu konkursu NVO un pašvaldībām “2018. – Goda ģimenes gads”.

DLC norāda, ka iecerēts arī izstrādāt Latvijas Goda ģimeņu reģistru, nodrošinot aktuālas informācijas pieejamību kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai, kā arī pieejamo datu analīzei ģimeņu atbalsta politikas priekšlikumu izstrādei.