Ziņas

Sabiedrība

Latvijas Pasts publiskās izsolēs piedāvā gandrīz 30 īpašumus

Latvijas Pasts publiskās izsolēs ar augšupejošu soli piedāvā 29 savā saimnieciskajā darbībā neizmantotus vai biznesa mērķiem nevajadzīgus nekustamos īpašumus visā Latvijā. Zemākā sākuma cena ir īpašumam, zemei un ēkas domājamām daļām, Riebiņu novadā – 970 eiro, bet augstākā – 187 000 eiro – zemei un ēkām Rīgā, Lubānas ielā.

Patlaban publiskās izsolēs iespējams iegādāties 29 Latvijas Pastam piederošus nekustamos īpašumus – zemi, ēkas vai to daļas:

  • Rīgā tiek piedāvāti divi īpašumi,
  • Kurzemē – kopumā seši īpašumi Aizputes, Engures, Kuldīgas, Priekules, Skrundas un Ventspils novadā;
  • Latgalē – deviņi īpašumi, kas atrodas Daugavpilī un Kārsavas, Līvānu, Rēzeknes, Riebiņu un Varakļānu novadā;
  • Vidzemē – septiņi īpašumi Alūksnes, Gulbenes, Madonas, Pļaviņu, Raunas un Rūjienas novadā;
  • Zemgalē – pieci īpašumi Dobeles, Tukuma un Vecumnieku novadā.

Gan īpašumu atrašanās vietas, gan to potenciālais izmantojums, gan cenas ir ļoti atšķirīgas. Piemēram, zemākā noteiktā sākuma cena ir īpašumam Latgalē, bet augstākā – Rīgā. Pieteikšanās izsolēm ir iespējama līdz 2017.gada 8.decembrim.

Latvijas Pasts atsavināšanai publiskās izsolēs nodod nekustamos īpašumus, kas netiek izmantoti uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, netiek pietiekamā apmērā lietoti un neatbilst Latvijas Pasta biznesa mērķiem. Pēdējos piecos gados izsolēs pārdoti ap 60 Latvijas Pastam piederējušu nekustamo īpašumu.

Sīkāk par visiem Latvijas Pasta publiskajās izsolēs nodotajiem nekustamajiem īpašumiem iespējams uzzināt te.