Ziņas

Redzeslokā

Latvijas lauksaimniekiem kopumā izmaksāti vairāk nekā 30% no LAP 2014.-2020.gadam finansējuma

Latvijas lauksaimniekiem kopš 2014.gada ir izmaksāti jau vairāk nekā 30% jeb aptuveni 560 miljoni eiro no Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020.gadam paredzētā aptuveni 1,5 miljardu eiro finansējuma, aģentūru LETA informēja Zemkopības ministrijā (ZM).

ZM informēja, ka Latvijā veiksmīgi turpinās LAP 2014.-2020.gadam īstenošana, arī 2018.gadā mērķtiecīgi ieguldot Eiropas Savienības (ES) finansējumu lauksaimnieciskās ražošanas attīstībā, lauksaimnieku zināšanu pilnveidē un inovācijās. Viens no pasākumiem, kur vērojama lauksaimnieku visaugstākā interese, ir pasākums “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, kurā paredzēts atbalsts investīcijām lauku saimniecībās. ZM plāno atvērt vēl divas šā pasākuma kārtas – vienu no tām jau 2018. gada oktobrī/novembrī, jo rudens ir optimālākais laiks, kad gatavot un iesniegt projektus šajā lauksaimniekiem svarīgajā pasākumā.

“Ņemot vērā zemniekiem nelabvēlīgos laikapstākļus 2017. gadā, ZM iespēju robežās ir sniegusi atbalstu lauksaimniekiem. Tāpat esam veikuši izmaiņas, nodrošinot labvēlīgākus atbalsta saņemšanas nosacījumus, piemēram, palielinot publiskā atbalsta intensitāti ražas novākšanas tehnikai un graudu kaltēm, kas zemniekiem deva iespēju iegādāties graudu novākšanas kombainus un būvēt graudu kaltes, lai nodrošinātu savlaicīgāku ražas novākšanu un apstrādi,” norādīja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Tāpat ZM 2018.gadā turpinās nodrošināt atbalstu LAP tālākai īstenošanai, sniedzot atbalstu platībmaksājumiem, kā arī apmācību un konsultāciju pasākumiem, kas dod iespējas lauksaimniekiem pilnveidot esošās un apgūt jaunas zināšanas, padarot lauksaimniecisko ražošanu Latvijā efektīvāku, informēja ministrijā.

Šogad būs iespēja pieteikties LAP atbalsta “Sadarbības” pasākumiem Eiropas Inovāciju partnerību darba grupu projektu īstenošanai nozares līmenī un sadarbībai saimniecību līmenī, kas ir īpaši svarīgi inovācijām un nozares attīstības veicināšanai. ZM informēja, ka pasākums “Sadarbība” ir kļuvis ļoti populārs ražotāju starpā, lauksaimniekiem sadarbībā ar zinātniekiem izstrādājot un praksē ieviešot jaunas inovatīvas lauksaimnieciskās ražošanas metodes, lai nodrošinātu lauksaimnieciskās darbības efektivitāti.

ZM arī norādīja, ka 2018. gadā turpināsies projektu iesniegšana arī LEADER sabiedrības virzītas vietējās rīcības stratēģijai atbilstošos pasākumos – vietējās rīcības grupām būs iespēja pievērsties starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai. LEADER pasākumi lielu popularitāti iemantojuši tāpēc, ka palīdz dažādot uzņēmējdarbību laukos, lauku iedzīvotājiem dod iespēju sākt uzņēmējdarbību, piemēram, nodarboties ar mājražošanu, sniegt tūrisma pakalpojumus u.c., kas lauku reģionos nodrošina sociālekonomisko aktivitāti.

Tāpat plānots atvērt kārtu nelauksaimnieciskajā aktivitātē, veicinot uzņēmējdarbību lauku teritorijā, kā arī atbalstot lauku tūrisma un nelauksaimnieciskās ražošanas un pakalpojumu attīstību.

Savukārt meža īpašnieki 2018. gadā varēs pieteikties atbalsta pasākumā ieguldījumiem meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā.

Jau ziņots, ka Latvijai pieejamais finansējums Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam ir palielināts par 11% salīdzinājumā ar 2007-2013.gadam paredzēto finansējumu un sasniedz 1,532 miljardus eiro.