Ziņas

Sabiedrība

Laiks rosina iezīmēt gaismas ceļus

Sargā gaismu. Jaunpiebalgā daudzviet gaismas ceļu iezīmē rūķu saimes.Foto: no albuma

Ceļā uz Ziemassvētkiem katra pilsēta, pagasta centrs, arī daudzas lauku viensētas pošas svētku rotās, tā padarot šo laiku, kas dabā tāds pelēks un tumšs, gaišāku un skaistāku.

“Ar gaismām varam radīt un dāvāt cits citam prieku,” pārliecināta Vecpiebalgas kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna. Vecpiebalgas novadā pašvaldība aicinājusi iedzīvotājus iesaistīties akcijā “Vecpie­balga, mirdzi!” . Ikviens rosināts izrotāt māju, darbavietu, tā radot Ziemassvētku noskaņu.

“Iedzīvotāju interese iesaistīties ir necerēti liela. Konkursam gan piesakās paši, gan piesaka kaimiņi. Prieks, ka kaimiņi apvienojas, lai radītu skaistāku, gaišāku noskaņu. Doktorāta ēka priecē ikvienu garāmbraucēju. Gaiši mirdz daudzas privātmājas,” pastāsta novada galvenā nekustamā īpašuma speciāliste Daina Slaidiņa. Tā Vecpiebalgā kādas daudzdzīvokļu mājas kaimiņi izveidojuši kompozīciju, izgaismojot balkonus. Stāsts vēsta par Ziemsssvētku vecīti, kurš uz jumta meklējis skursteni, lai nolaistos līdz pirmajam stāvam, kur bērns gaida dāvanas. Bet… šajā mājā skursteņa nav. Vecītis mēģinājis laisties lejā pa balkonu, bet iestrēdzis otrajā stāvā, kamēr pirmajā aizvien viņu kāds gaida. D.Slaidiņa uzsver, ka katrā pagastā ir īpaši skaisti izgaismotas ēkas, tas ir tas būtiskākais.

Nākamnedēļ komisija brauks apskatīt akcijā pieteiktās mājas. Interesantāko “Vecpiebalga, mirdzi!” risinājumu autori saņems arī naudas un pārsteiguma balvas.

Līdztekus tam arī pašvaldība izgaismojusi vides objektu “Vec­piebalgas viesistaba”. Ainavu dizainere Vineta Radziņa iezīmēja gaismas ceļu, saimnieciskā dienesta vīri ideju īstenoja. “Tie nav lieli ieguldījumi,” uzsver pašvaldības izpilddirektore Lelde Burdaja, piebilstot, ka birzīte vakaros kļuvusi par iecienītu pastaigu vietu.

Izpilddirektore atzīst, ka akcija likusi novadniekiem sasparoties. Jūtams, ka kaimiņi sākuši sacensties, kura māja būs gaišāka, skaistāka. “Vecpiebalgā jau labu laiku nevar nopirkt spuldzītes. Maza izvēle ir arī kaimiņos. Ne tikai mūsu novadā, arī citur cilvēki rada gaišus svētkus,” saka L.Burdaja, bet Z.Ruicēna atklāj, ka Ziemassvētkos uz kultūras nama kāpnēm tiks iekārtots foto stūrītis, skanēs Ziemassvētku mūzika.

Arī kaimiņos Jaunpiebalgā iezīmēts gaismas ceļš. No pirmās Adventes ik svētdienu Jaunpie­balgā mājvietu atrod kāda rūķu saime. To autore ir Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas gleznošanas pasniedzēja Aiva Nebare. Savukārt bērni katrs kādam rūķim piezīmēja pogu, ar otu ievilka ielāpu šuves vai micē noķēra noirušu valdziņu. Jaun­piebalgas kultūras nama vadītāja Egita Zariņa atklāj, ka 24 rūķi meklējami gan tirgus laukumā un pie domes ēkas, gan pie Mākslas un mūzikas skolas un kultūras nama, arī citviet. “Ikviens varēs saņemt gaismas ceļa karti, apciemot rūķus un tiem pačukstēt kādu sapni,” piebilst E.Zariņa un uzsver, ka rūķi ar savām gaismām rāda un rada ceļu priecīgam prātam un jaukai noskaņai. Jaunpiebaldzēniete atzīst, ka šoziem daudz vairāk ir izgaismotu māju, koku. “Nevar teikt, ka cilvēkiem ir nomākts prāts. Svarīgi nest sevī gaismu, to nenodzēst, dot citiem, tad viss ir kārtībā,” saka E.Zariņa.

Ne tikai paši drustēnieši, arī tie, kuri brauc cauri pagasta centram, atzinuši, ka tik gaiši Drusti nekad nav bijuši. “Pirmoreiz izgaismota eglīte, kuru iestādīja pēc kultūras nama renovācijas. Tur, kur parasti stāvēja egle, tagad ir ziemeļbriedis,” pastāsta Drustu tautas nama vadītāja Inga Pērkone. Protams, izgaismota ir ēkas ieeja, logi. Sen jau bijusi doma, ka parkam tumšajā laikā jābūt gaišam, taču vienmēr pietrūcis laika, jo pasākums sekojis pasākumam, visiem pirmssvētku steiga. Tagad uz parku ved izgaismots tiltiņš. Laternas maina krāsu, kopā ar gaismiņu virtenēm atklājot mistiskus koku zarus. Estrādes soli iezīmēti ar gaismām. Arī pati estrāde izgaismota. Tās centrā eglīte, bet blakus divi soliņi. Var piesēst un baudīt gaišu vakaru. “Daudzi priecājas, ka var padejot uz gaišās estrādes grīdas. Katru svētdienu cenšamies sagādāt kādu pārsteigumu. Aizvien kāda ēka vai vieta Drustos tiek izgaismota,” uzsver I.Pērkone un atklāj, ka šosvētdien pie baznīcas skanēs Zie­massvētku mūzika. “Arī iedzīvotāji šogad daudz vairāk izgaismo savas mājas. Visiem jau gribas gaismu,” saka drustēniete un piebilst, ka dzirdējusi daudz labu vārdu par gaišajiem Drustiem. Viņa pauž gandarījumu, ka viens gaismas ceļš mudina rasties citiem.