Ziņas

Sabiedrība

Laiks, kad ārstniecība jāsavieno ar lieliem būvdarbiem

Atdzimst. Cēsu klīnikā darbi rit gan ārstniecības korpusa visos stāvos, gan arī diagnostikas korpusā, kur notiek ārsienu un jumta siltināšana.Foto: Jānis Gabrāns

Būtiski uzlabot ārstniecības un diagnostikas korpusus – tāds ir mērķis lielajiem būvniecības darbiem, kas patlaban notiek Cēsu klīnikas telpās un ārpusē.

Būvdarbi klīnikā sākās rudenī. “Druva” jau rakstīja, ka, izmantojot Eiropas fondu līdzfinansējumu, tiek pārbūvēts ārst­niecības korpusa ceturtais un piektais stāvs, veikta infrastruktūras atjaunošana un liftu nomaiņa. Nu uzsākta vēl viena projekta realizācija, kas paredz diagnostikas korpusa energoefektivitātes uzlabošanu.

Eiropas fondu projektu vadītāja, Cēsu klīnikas galvenā māsa Taiga Galeja – Gruntmane pastāstīja, ka abi projekti virzās atbilstoši plānotam, kaut arī pirmajā projektā paredzētie darbi notiek telpās, kur nemitīgi jāsabalansē būvniecība, ārstniecība, pacientu izvietošana un plūsmas: “Tas ir liels izaicinājums, jo darbi notiek no pagraba līdz piektajam stāvam, tiek mainīta un no jauna izbūvēta apkures sistēma, elektroinstalācija, ventilācija, ūdensapgāde, kanalizācija, būvniekiem nākas ieiet gandrīz katrā telpā. Tas liek rūpīgi plānot pacientu ārstēšanu, var teikt, katru mēnesi mums ir jurģi. Nemitīgi pārceļamies no vienām telpām uz otrām, lai neizremontētās atdotu būvniekiem un ievāktos tajās, kur pabeigta infrastruktūras nomaiņa. Personāls neērtības uztver mierīgi, raugoties nākotnē, jo bez šīm neērtībām darbus nav iespējams paveikt.”

Būvniecības darbus ārstniecības korpusā veic SIA “WOLTEC”. Jāmin, ka tas ir pēdējais posms projektā, kas sākās 2018.gadā un paredzēja pilnu infrastruktūras pārbūvi ārstniecības piecstāvīgajā korpusā, 4. un 5. stāva telpu pārbūvi, kā arī medicīnas tehnoloģiju iegādi. Rezultātā ārstniecības korpusā būs pilnībā nomainīta infrastruktūra, kas kopš ēkas nodošanas ekspluatācijā 1974.gadā bija nokalpojusi. Pagrabstāvā būs ērtas darbinieku ģērbtuves, kā arī ceturtajā un piektajā stāvā pacienti varēs saņemt medicīnisko aprūpi mūsdienīgās telpās.

Kā jau minēts, ārstniecības korpusā notiek nemitīgas pārmaiņas. Janvārī pilnā apmērā atsākta pacientu uzņemšana neiroloģijas, hronisko pacientu, kā arī traumatoloģijas un ginekoloģijas nodaļās. Tās bija slēgtas uz demontāžas darbu laiku saistībā ar lielo troksni. Šobrīd atkal var daļēji izmantot telpas otrajā un trešajā stāvā.

Kopumā ēkas renovācijā būs ieguldīts vairāk nekā 3,1 miljons eiro, no kuriem nepilni 1,2 miljoni ir Eiropas fondu finansējums, 125 000 eiro – valsts budžeta līdzfinansējums, bet pārējo sedz Cēsu klīnika no saviem līdzekļiem. Taču šis ieguldījums ir absolūti nepieciešams, domājot par ārstniecības iestādes nākotni un pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem.

Kā minēts, šajā projektā paredzēta arī medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā. T. Ga­leja – Gruntmane stāsta, ka vairums iekārtu iegādātas jau 2018.gadā, tagad, projekta noslēgumā, tiks uzstādīta divu detektoru digitālā rentgena iekārta, ar ko nomainīs vecās rentgena iekārtas. To plānots realizēt maijā.

Darbs plašs un ļoti nozīmīgs, bet T. Galeja – Gruntmane norāda, ka vajadzību vēl daudz un jau izstrādātie projekti gaida realizācijas kārtu: “Šogad noslēgsies pirmā kārta, bet nākamā paredz trešā stāva pilnīgu pārbūvi Rehabilitācijas nodaļai, dienas stacionāram un ambulatoriem kabinetiem. Iecerēts pārbūvēt otro stāvu, kur atrodas Ķirurģijas nodaļa, bet pirmajā stāvā Bērnu nodaļā integrēt arī ambulatoro pediatriju. Viss ir izprojektēts, tagad tikai jāmeklē finansiālās iespējas to realizēt.”

Ārstniecības korpusā darbi notiek telpās, bet diagnostikas korpusu ieskauj sastatnes. Aizvadītajā gadā Cēsu novada pašvaldība piesaistīja ERAF finansējumu projektam “Cēsu klīnikas diagnostikas korpusa energoefektivitātes uzlabošana”. Projekta kopējās izmaksas ir nedaudz virs viena miljona eiro, apmēram trešā daļa ir pašvaldības finansējums. Tiek veikta diagnostikas korpusa ārsienu un jumta siltināšana, tiks nomainīti arī vecie stikla bloki kāpņu telpās. T. Galeja – Gruntmane stāsta, ka ne mazāk būtiska ir otra projektā iecerētā aktivitāte: “Kad diagnostikas korpusa jumts būs nosiltināts, uz tā ierīkos saules elektrostaciju, kas pilnībā kompensēs elektroenerģiju diagnostikas korpusā.”
Ēkas siltināšanas darbus veic personu apvienība SIA “PRO DEV” un SIA “AIMASA”, būvdarbus paredzēts veikt līdz maija beigām. Saules elektrostacijas projektēšanu un izbūvi veiks SIA“AJ Power”.