Ziņas

Sabiedrība

Lai stiprinātu skolēnu pašpārvaldi

Straupes pamatskolas skolēni Jānis Everts, Elisa Kārkliņa un Matīss Vanags kopā ar skolotāju Elitu Pakalni. Foto: no albuma

Straupes pamatskolas 7. un 8.klašu audzēkņi apgūst prasmes un zināšanas, kas palīdzēs turpināt stiprināt skolēnu pašpārvaldi.

Skola iesaistījusies izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības iniciatīvā “Kontakts” , kuras mērķis ir, īstenojot audzēkņu iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības ­iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt skolēnu aktīvu pilsonisko līdzdalību. “Šogad atbalstīta aktīvas un sistēmiskas pašpārvaldes darbības veicināšana skolās, tai skaitā izpratnes veidošana par jauniešiem ar ierobežotām iespējām un viņu iesaisti projektā, kā arī komunikāciju starp skolu pašpārvaldēm,” stāsta Straupes pamatskolas direktores vietniece mācību darbā un latviešu valodas un literatūras skolotāja Elita Pakalne.

Konkurence,lai piedalītos projektā, bijusi liela. Izvērtējot 240 anketas, Straupes pamatskolas skolēnu pašpārvalde tika izvēlēta projekta īstenošanai. “Priecā­jamies, ka starp 119 izglītības ­iestādēm esam tikuši arī mēs,” saka E.Pakalne.

Dalība “Kontaktā” sākās ar trīs dienu mācībām, tajās skolēni zināšanas, kas palīdzēs, lai varētu izstrādāt un īstenot projektu, Straupes pamatskolu pārstāvēja pašpārvaldes vadītājs Jānis Ek­e­rts, 7.klases skolniece Elisa Kār­kliņa, 8.klases skolnieks Matīss Vanags un skolotāja E. Pakalne. “Mācību dienas bija ļoti intensīvas, piepildītas, domāšanu veicinošas. Tika runāts par saskarsmes un citām problēmām, kas skar jauniešu ikdienu, tajā skaitā iekļaušanu, kas nenozīmē tikai cilvēku ar invaliditāti, bet arī citādu uztveri vai pat atšķirīgu apģērbu. Pieredze rāda, ka jauniešiem reizēm ir grūtības pieņemt gan sev līdzvērtīgo, gan pilnīgi atšķirīgo.”

Mācībās, kas marta vidū notika Priekuļos, kopā bija septiņas skolas: Kocēnu pamatskola, Ces­vaines vidusskola, Lielvārdes pamatskola, Lizuma pamatskola, Gulbīša pamatskola, Valmieras Valsts ģimnāzija. Par savu pieredzi stāstīja to skolu pārstāvji, kuru mācību iestādes “Kontaktā” bija piedalījušās iepriekšējos gados.

“Viņi dalījās ar ieguvumiem un neveiksmēm, par aspektiem, ko projekts neatbalstīja un nefinansēja, par pārpratumiem, par to, kas skolēniem no īstenotā projekta vēlāk bija pieņemams, kas ne. Ieguvām vērtīgu informāciju par to, kā šo projektu veidot. Iesā­kumā man arī bija vīzija par kaut ko citu, bet pēc viedokļu apmaiņām kļuva skaidrs, ka pedagogiem bija viena ideja, bet bērni savās diskusijās nonāca pie pilnīgi citu problēmu risināšanas. Tā bija lieliska iespēja sadarboties bērniem un pedagogiem,” stāsta E.Pakalne.

Savukārt mācību iestādes, kas “Kontaktā” piedalās pirmo reizi, pastāstījušas, kādi pasākumi iekļaušanas un līdzdalības veicināšanai viņu skolā tiek īstenoti, kā darbojas skolēnu pašpārvalde.
E.Pakalne teic, ka skolēniem pēc mācībām esot radies daudz ideju, ko varētu īstenot viņu skolā. “Viņiem šķita, ka ātrāk jātiek mājās, lai uzreiz var sākt pie šīm iecerēm strādāt,” smaidot piebilst skolotāja.

Tagad skolēniem dots laiks sagatavot projektu, iecere jāizstrādā šajā mācību gadā, bet to īstenos nākamā mācību gada pirmajā semestrī. Tieši tāpēc projektā iesaistīti 7. un 8.klases audzēkņi, nevis devītklasnieki, kas pavisam drīz mācības skolā beigs.

Straupes pamatskolas komandai projektā piesaistīta Cēsu novada speciāliste Ina Mieze. “Ceram, ka palīdzēs saprast darba izstrādes termiņus, jo to paredzēts izskatīt vairākās komisijās, komitejās, lai saņemtu apstiprinājumu arī no Cēsu novada domes,” tā ­E. Pakalne.