Ziņas

Sabiedrība

Pastiprināti tiks ķerti un sodīti maluzvejnieki Gaujā

Apvienojot valsts un pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju resursus, šogad Gaujas upes baseinā plānoti vērienīgi pasākumi zivju resursu aizsardzībai nārsta laikā, aģentūru LETA informēja organizācijā “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”.

Biedrība, kas apvieno 12 Gaujas upes baseina pašvaldības, ir izstrādājusi pasākumu plānu lašveidīgo zivju nārsta laikā. Plāns paredz, ka aizsardzības pasākumi notiks visu diennakti visā Gaujas baseina posmā, sākot no upes ietekas Rīgas jūras līcī līdz pat Gaujas augštecei, ciktāl migrē lašveidīgās zivis.

Aizsardzības pasākumos uzmanība tiks vērsta ne tikai uz nelegālo zvejas rīku izņemšanu, bet galvenokārt uz pašu maluzvejnieku notveršanu un sodīšanu. Ir paredzēts izmantot modernas tehnoloģijas, rīkot dežūras pie upēm un reidus uz pievadceļiem. Vienlaikus svarīgs būs arī sabiedrības atbalsts, tāpēc iedzīvotāji ir aicināti ziņot par novērotām nelikumībām vai par atsevišķu personu gatavošanos likumpārkāpumam.

Īpaša uzmanība gaidāmā nārsta laikā tiks veltīta mazajām Gaujas pietekām, jo tieši tajās visbiežāk vērojama maluzvejnieku aktivitāte un šajās upēs sastopamas produktīvas zivju nārsta vietas.

Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību, ir izveidots diennakts informatīvais tālrunis 25442000. piezvanot uz šo tālruņa numuru, operators uzklausīs zvanītāja sniegto informāciju, kā arī koordinators pastāstīs kā atsevišķos gadījumos rīkoties, lai pašu spēkiem palīdzētu zivju aizsardzībai.

Lašveidīgo zivju aizsardzībā iesaistīsies Gaujas upes baseina pašvaldības, Valsts policija un Zemessardze, Valsts vides dienests un Dabas aizsardzības pārvalde, brīvprātīgie un sabiedrība.