Ziņas

Sabiedrība

Lai nebūtu līdz vēderam dubļos

PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs Mārcis Ulmanis vairākkārt teicis, ka inspektori ik palaikam saņem iedzīvotāju sūdzības, kas aicina kontrolēt liellopu audzētājus, jo garāmbraucošo acīm paveras aina, kur dubļos, līdz vēderam iegrimuši, stāv gaļas lopi.

Tiesa, šie lopi ir ļoti izturīgi un pacieš lielu aukstumu, to turēšana telpās var pat beigties ar dažādām kaitēm, taču jāpiekrīt PVD pārstāvim, ka tik svārstīgos laikapstākļos nepieciešams piedomāt arī par gaļas liellopu atrašanās vietu.

Latvijas lauku un izglītības centra Lopkopības kompetenču centra vadītāja Anita Siliņa skaidro, lai veiksmīgi aprūpētu zīdītājgovis, būtiski nodrošināt tām labus turēšanas apstākļus. Liela daļa zīdītājgovju visu gadu tiek turētas ganībās, ierīkojot vietu barības galdam, nojumi, kur patverties no vēja vai sniega, bet zem kājām dzīvniekiem nav cieta seguma.

Latvijā no 365 gada dienām 200 ir ziemošanas perioda dienas, šajā laikā veģetācija dabā nenotiek, arī gaisa mitrums ir paaugstināts, bieži ir nokrišņi. Tāpēc vietās, kur koncentrējas zīdītājgovis un ataudzējamie jaunlopi, veidojas dubļi, pareizāk – dubļu un kūtsmēslu sajaukums, līdz ar to nodrošināt sausu pamatu zem kājām un tīrus dzīvniekus ir problēma.

Pārbaudīta un laba lieta ir cietā seguma laukuma ierīkošana zīdītājgovīm, lai lielo šķirņu lopi ar dzīvmasu no 800 līdz 1000 kg un vairāk justos labi.  Progresīvākās saimniecības ir izmēģinājušas un atzinušas par labu vienai zīdītājgovij paredzēt 12 līdz 15 kvadrātmetrus, ja dzīvnieku būs vairāk, tad komforta mazāk.

Tāpat ideāli piemērota būtu smilšaina vieta, bet tāda ne vienmēr ir pieejama. Ieteicams iekārtot lopu skaitam atbilstoša lieluma uzbērumus, kur tie slapjā laikā var patverties sausumā.