Ziņas

Sabiedrība

Lai informētu iedzīvotājus

Vieta informācijai. Viens no deviņiem nesen uzstādītajiem informatīvajiem stendiem Vaives pagastā atrodas arī pie Līvu pamatskolas.Foto: Māris Buholcs

Cēsu novada Vaives pagastā gādāts, lai iedzīvotājus ātrāk sasniegtu nepieciešamā informācija – uzstādīti deviņi informatīvie stendi.

Vaives pagasta pārvaldes vadītāja Valda Zaļaiskalna stāsta, ka tas panākts, pateicoties biedrības “Lauku sieviešu atbalsta grupa “Vaive”” aktivitātei. Pērn pavasarī biedrība iesniedza projektu par koka informācijas stendu izgatavošanu Cēsu rajona lauku partnerības izsludinātajā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” konkursā.

Projekts guva atbalstu, saņemot finansējumu vairāk nekā 2700 eiro, un kopā ar biedrības 300 eiro līdzfinansējumu

tika arī īstenots.

“Šādi informatīvie stendi nepieciešami, lai iespējami labāk varētu nodot informāciju. Katru mēnesi pagastā iznāk informatīvais izdevums “Vaives Vēstis”, un cenšamies, lai tas nonāktu līdz katram pagasta iedzīvotājam. Taču esam secinājuši, ka visiem nav pastkastīšu, kur to ielikt. Sapratām, ka daudz vienkāršāk, ja šis izdevums būtu publiski pieejams. Tāpēc informatīvajos stendos ir īpaša kastīte, kur šo izdevumu ielikt. Ne tikai šo, bet arī visa novada izdevumu “Cēsu Vēstis”, kur arī ir iedzīvotājiem nepieciešamā informācija,” teica V. Zaļaiskalna, sakot paldies visiem, kas deva savu pienesumu, lai projekts varētu tikt realizēts.

Projektu stendiem izstrādāja arhitekts Dainis Andersons, bet tos izgatavoja SIA “Vieslande VU”. Kopumā stendi izvietoti deviņās vietās pagastā – Vaivē pie Kaķukroga, pie Līvu skolas, Veismaņos, Rīdzenē, Mežmaļos, Ģūģeros, Krūmiņos, Pūtējos un pie Rāmuļu skolas.

V. Zaļaiskalna norāda, ka izdevies aptvert visu pagasta teritoriju: “Šādi stendi ir viena no iespējām, kā komunicēt ar sabiedrību. Turpmāk ikviens pagasta iedzīvotājs un viesis aicināts aplūkot pasākumu afišas, paņemt no kastītes avīzīti ”Vaives Vēstis” vai “Cēsu Vēstis”, uzzināt citu informāciju, kā arī piestiprināt pie stenda savus paziņojumus.”

Stendi tika izvietoti apmēram pirms mēneša, pagaidām vēl no iedzīvotājiem nav saņemta atgriezeniskā saite. Pagasta pārvaldes vadītāja norāda, ka nepieciešams laiks, lai cilvēki pamanītu tos un novērtētu šo iespēju. Tāpēc, tiekoties ar iedzīvotājiem, viņa cenšas pastāstīt par jauno piedāvājumu.

“Domāju, cilvēki to novērtēs, jo šajos laikos informācija ir nozīmīga, un šī ir iespēja sasniegt iespējami plašu mūsu iedzīvotāju loku,” saka V. Zaļaiskalna.

Jānis Gabrāns