Ziņas

Uzņēmējdarbība

LAD sāk pieņemt iesniegumus atbalstam saldētavu iegādei zivsaimniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šodienas līdz 31.martam pieņems projektu iesniegumus Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas pasākumam “Uzglabāšanas atbalsts” ar kopējo publisko finansējumu 300 000 eiro.

Kā norāda LAD, atbalsts paredzēts saldētavu izveidošanai zvejas darbību neparedzamības dēļ, kad ražotāju organizācijai jāveic īslaicīga zvejas produktu izņemšana no tirgus un uzglabāšana pirms atkārtota piedāvājuma tirgū.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD centrālajā klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2.

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī LAD mājaslapā.

LETA