Ziņas

Uzņēmējdarbība

LAD: Elektroniskā pieteikšanās platību maksājumiem ļāvusi zemniekiem izvairīties no ievērojamām sankcijām

Lauksaimnieki atbalsta maksājumiem šogad pieteicās elektroniski, tādēļ zemes platību jeb lauku bloku pārklāšanās gadījumu skaits sarucis četrkārt, līdz ar to ļaujot zemniekiem izvairīties no attiecīgām sankcijām, aģentūru LETA informēja Lauku atbalsta dienesta (LAD) pārstāve Kristīne Ilgaža.

Pārklājumi rodas, ja vienas un tās pašas teritorijas lauku bloku kartē ir iezīmējuši vairāki LAD klienti. Ja pagājušajā gadā pārklājumi bija aptuveni 18 000 gadījumu, šogad tādi ir tikai 4500.

Kā skaidroja LAD pārstāve, sankciju apjoms pārklājumu gadījumos ir atšķirīgs.

Ja deklarētās un noteiktās platības starpība ir līdz 3%, bet ne vairāk pa diviem hektāriem, atbalsta samazinājumu nepiemēro.

Ja starpība ir no 3,01% līdz 20% vai vairāk par diviem hektāriem, tiek piemērots atbalsta samazinājums, kas vienāds ar pārdeklarētās platības divkāršu apjomu.

Savukārt, ja pārklājums ir no 20,01% līdz 50%, atbalstu nepiešķir, bet, ja pārklājums ir vairāk par 50%, atbalstu ne tik vien nepiešķir, bet tiek arī aprēķina trīsgadīga soda nauda.

Tā kā lauksaimnieki atbalstam šogad pieteicās elektroniski, LAD jau jūnija sākumā varēja konstatēt pārklājumus, aicināt klientus tos novērst, tādējādi lauksaimnieki nesaņems soda sankcijas jeb samazinātus platību maksājumus.

Kļūdas pieteikumos bez sankcijām lauksaimniekiem ir iespēja novērst līdz 25.jūnijam.

“Šāda iespēja novērst kļūdas bez sankcijām ir iespējama tikai tāpēc, ka pieteikumi saņemti elektroniski, jo papīra formātā aptuveni 63 000 pieteikumu LAD nespētu konstatēt pārklājumus līdz platību maksājumu pieteikšanās sezonas beigām,” atzina Ilgaža.

Viņa arī norādīja, ka LAD klientiem ir izsūtījis ziņojumus, lai informētu par pārklājumiem, aicinot pārliecināties, vai lauku robežas lauku bloku kartē ir norādītas korekti.

Lauku bloku karte aptver visu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kā arī satur lauku robežas un to identifikācijas numurus. Savukārt lauku bloks ir nepārtraukts lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabals, ko norobežo stabilu, dabā identificējamu objektu robežas vai nekustamā īpašuma robežas. Minimālā lauku bloka platība ir 0,30 hektāri.

Kā ziņots, šis gads ir pirmais, kad valsts un Eiropas Savienības (ES) platību maksājumiem varēja pieteikties elektroniski. Līdz noslēguma termiņām – 23.maijam – saņemto pieteikumu skaits bija 59 585, bet papīra formā maksājumiem pieteicās 200 klientu.

Platību maksājumiem vēl var pieteikties līdz 15.jūnijam ieskaitot, bet šajā gadījumā atbalstu samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbadienu.

Latvijā platību maksājumu saņēmēju skaits ir ap 63 000, tostarp lauksaimniecības uzņēmumi, valsts un pašvaldības iestādes, lauksaimniecības zemes īpašnieki un apsaimniekotāji. Vienotā platības maksājuma likme 2016.gada maksājumu sezonā ir provizoriski 58 eiro par vienu hektāru, papildus tam zaļināšanas maksājuma likme provizoriski ir 34 eiro par hektāru.

Savukārt Latvijai pieejamais kopējais finansējums Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam sasniedz 1,532 miljardus eiro. Tāpat 2015.gadā sākta Latvijas Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai, kas 2014.-2020.gadā zivjsaimniekiem paredz finansējumu 183,6 miljonu eiro apmērā.