Ziņas

Redzeslokā

Lāčplēša diena. Vakars. Sajūtas

Pašu veidota Latvija. Lai arī šogad Latvijas kontūru Cēsu Pils parkā neveidoja pasākuma rīkotāji, cēsnieki vairāku stundu laikā to izdarīja paši.Foto: Renārs Sproģis

Tik daudz rakstīts, ka šis novembris būs klusāks, jo pasākumi atcelti, bet tas nemazina svētku nozīmīgumu. Savu attieksmi pret savu valsti var parādīt dažādi. Arī, paklausot aicinājumam, iedegt logos svecītes.

Savulaik taču tieši tā novembrī sākām izrādīt cieņu un piemiņu brīvības cīnītājiem, dedzot sveces logos 18.novembrī, 11.novembrī. Tad sveču likšana pārgāja uz publiskām teritorijām, pēdējos gados logos sveču liesmiņas vairs nebija manāmas, vien pa retai, vien kaut kur. Šogad atkal tradīcija atgriezās, sveces bija gan daudzdzīvokļu māju logos, gan privātmājās, pie dažām ēkām sveces dega arī pagalmos. Sveces pa vienai, pa trim sarkanbaltsarkanā kombinācijā. Īpaši patīkami bija iet pa Festivāla ielu, kur gandrīz katras privātmājas logā mirdzēja sveču liesmas. Šis gaismiņu sveiciens bija ne tikai Cēsīs, arī Priekuļos, Liepā, kur paviesojos tajā vakarā.

Sveces logā netraucēja cilvēkus nolikt tās arī piemiņas vietās vai vietās, kur šī tradīcija iedibināta pēdējos gados. Tās dega pie pieminekļa Brīvības cīņām Liepā,    pie akmens Cēsu kaujās kritušo igauņu un latviešu karavīru piemiņai Raunas upes krastā. Sveces izgaismoja Saules pulksteni Priekuļos, piemiņas vietas Cēsīs. Pie dažām izglītības iestādēm tās bija novietotas uz kāpnēm, cēsnieki sveces lika pie Skolnieku rotas pieminekļa, pie Uzvaras pieminekļa, Lejas kapos, un, protams, arī Pils parkā. Šogad Latvijas kontūra tur netika veidota organizēti, bet, ņemot vērā šīs tradīcijas popularitāti, tika gaidīts, ka cēsnieki to paveiks paši, un tā arī bija. No dažām svecītēm pēcpusdienā līdz Latvijas kontūrai vakarā. Cēsnieki nāca, nolika sveces un tūlīt arī devās projām, ievērojot prasības par nepulcēšanos, vien kādas īsas sarunas ar satiktajiem paziņām, apsveikumi svētkos un viss. Mākam svētku sajūtu radīt un gūt arī šādi, to atzina arī daži uzrunātie, sakot, ka bija jāatnāk, citādi nevar, bet svinam, ievērojot distanci.

Pils parkā pabija arī Renārs Sproģis, kurš iedibinājis šo tradīciju. Sarunā dažas dienas pirms Lāčplēša dienas viņš teica, ka būšot interesanti redzēt, kas notiks. Tagad, dienu pēc 11.novembra, viņš saka: “Man ir tik milzīgs prieks par tautas pašorganizēto atnākšanu un Latvijas kontūras salikšanu! Tas tik labi iezīmē, ka mēs kā tauta esam vienoti. Pat ja ikdienā mūs šķir nacionālā, politiskā, reliģiskā vai vēl kāda cita pārliecība, mēs sirdī tomēr esam vienota sabiedrība un tādi arī vēlamies būt! Nezinu, varbūt esmu pārāk liels ideālists, bet šīs sajūtas man patīk.”

Aug jaunie patrioti. Lāčplēša dienā pie pieminekļa Lejas kapos paviesojās visas 3.pirmsskolas mācību iestādes grupiņas. Īsā vēstures stundā atnākuši “Taurenīši”.

FOTO: Jānis Gabrāns

Kopā. Pie Brīvības cīņu pieminekļa Liepā piemiņas sveces lika dažādas liepēniešu paaudzes.

FOTO: Jānis Gabrāns

Piemiņai. Organizēti, pa vienam vai pa ģimenēm, sveču nolikšana piemiņas vietās notika daudzviet.

FOTO: Jānis Gabrāns