Ziņas

Sabiedrība

Labs ūdens, skaista un silta māja

Atbilstoši mūsdienām. Arī pagasta vecajā centrā viss būs kā mūsdienīgā ciematā.Foto: Sarmīte Feldmane

“Infrastruktūras sakārtošana vienmēr bijis viens no pašvaldības svarīgākajiem uzdevumiem,” saka Vecpiebalgas novada domes izpilddirektors Hugo Duksis un uzsver, ka tās attīstībā ir ieinteresēts ikviens – gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, kuri strādā ne tikai novadā.

Pēdējos gados daudz izdarīts, jau pierasts pie skaistajām, siltinātajām, atjaunotajām ēkām, sakoptajām vietām. Novada trīs pagastos rekonstruētas katlumājas, kas nodrošina siltumu un vairs nerada problēmas

Arī šogad paveikti vai tuvojas nobeigumam

lieli darbi. Dzērbenes pagastā drīz pabeigs sabiedriskā centra un

pirmsskolas iestādes jauno telpu

rekonstrukciju.

Taurenes

pagastā pabeigta vietējās pamatskolas siltināšana, Inešu pagastā

– bērnu dienas centra rekonstrukcija. Vecpiebalgas pagastā pabeigta sporta zāles un pirmsskolas iestādes siltināšana. Turpinās

vidusskolas internāta ēkas siltināšana, sociālās mājas rekonstrukcija, vidusskolas vecā korpusa iekšējās

apkures sistēmas rekonstrukcija.

Ļoti nozīmīga Vecpiebalgas pagasta centra iedzīvotājiem ir ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu otrās kārtas izbūve.

Vecā kalpojusi vairāk nekā četrdesmit gadu un bija avārijas stāvoklī. Dzeramajā ūdenī dzelzs saturs

stipri pārsniedza normatīvos noteikto.

Konkurss

par Vecpiebalgas ciema ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu otrās kārtas izbūvi tika izsludināts pērn oktobrī, taču darbi sākās tikai šoruden.

“Uzņēmēju ”veselīgās” konkurences dēļ iepirkums tika vairākkārt pagarināts, tikai 25.augustā varējām noslēgt līgumu ar darbu veicējiem,” stāsta izpilddirektors. Paredzēts izbūvēt centralizētos kanalizācijas tīklus (935m) un ūdensvada tīklus ( 980m) vecajā Vecpiebalgas pagasta centrā (tagadējais doktorāts, kultūras nams,

“Gaitnieki” u.c.). Tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli

no

vidusskolas, daudzdzīvokļu mājām un pirmsskolas iestādes gandrīz trīs kilometru garumā. Visi kanalizācijas tīkli tiks pieslēgti jaunajām attīrīšanas iekārtām.

“Iedzīvotājiem, protams, sagādātas

neērtības, jo centrs ir sarakts. Ja šo darbu nedarītu, kādu dienu sabruktu vairāk nekā 40 gadu vecā kanalizācija, tad gan būtu lielas problēmas. Būvniekiem pēc kanalizācijas tīklu izbūves teritorija jāatjauno tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms būvniecības. Plānots būvi pabeigt līdz nākamā gada februārim, bet celtnieki sola to izdarīt ātrāk,” stāsta izpilddirektors Hugo Duksis un piebilst, ka risināmo jautājumu vēl ir daudz, bet ir gandarījums par paveikto.

Sarmīte Feldmane