Ziņas

Sabiedrība

Labprāt apmeklē Veselības istabu

PĀRBAUDA VESELĪBU. Daina labprāt izmanto iespēju pārliecināties, vai cukura un holesterīna līmenis atbilst normai. Pārbaudi veic medmāsa Ņina Pētersone.Foto: Iveta Rozentāle

Bez maksas noteikt cukura un holesterīna līmeni asinīs un saņemt mediķa ieteikumus – šī iespēja ikvienam bija labdarības pasākumā, ko rīkoja Sarkanā Krusta organizācija. Pasākums Veselības istabā Cēsīs bija paredzēts martā, bet varēja notikt vien maija nogalē, kad jau bija samazināti ārkārtējās situācijas noteiktie ierobežojumi.

Medmāsa Ņina Pētersone teic, ka cilvēki vēlas ne tikai pārliecināties par cukura un holesterīna līmeni, bet arī parunāties. Tāpat labprāt izmanto iespēju izmērīt asinsspiedienu, nosvērties: “Redzam, ka kopš Veselības istaba atkal atrodas pilsētas centrā, Cēsu invalīdu biedrības telpās, cilvēki labprāt, atbraucot uz tirgu vai ejot uz aptieku, ienāk arī pie mums. Nāk ne tikai cēsnieki, arī priekulieši, drustēnieši, citu pagastu ļaudis, novērtējot, ka te nav rindu un var izrunāt sev aktuālos jautājumus, īpaši laikā, kad pie ģimenes ārsta ir grūtāk tikt.” Arī “Druvas” satiktie pasākuma apmeklētāji novērtēja iespēju pārbaudīt veselības stāvokli, izmērīt asinsspiedienu.

Šādas labdarības akcijas tiek rīkotas divas reizes gadā, tās veltītas Pasaules sirds dienai un Tuberkulozes dienai. Taču Vese­lības istabā apmeklētājus pieņem divas reizes nedēļā – ceturtdienās un piektdienās līdz pusdienlaikam. Te var izmērīt asinsspiedienu, nosvērties, saņemt mediķa padomu. Tā darbojās arī visu ārkārtējās situācijas laiku, lai gan apmeklētāju bija mazāk nekā citkārt, katru dienu vidēji četri līdz septiņi cilvēki . Šo iespēju pārsvarā izmanto pensionāri, maznodrošinātie, kuri nevar katru reizi, kad ir nelielas šaubas par veselību, aiziet pie ģimenes ārsta. Tāpat arī saruna ar medicīnas māsu daudziem ir ļoti nozīmīga.

Pasaules sirds dienai un Tuberkulozes dienai veltītajās akcijās bezmaksas cukura līmeņa un holesterīna pārbaudes nodrošina arī vientuļajiem senioriem, kam ierobežotas pārvietošanās iespējas. Sarkanā Krusta Cēsu organizācija, īstenojot projektu “Tu arī esi daļa no mums”, reizē mēnesī apmeklē vientuļos Cēsu novada seniorus mājās, tad akciju reizēs veic arī analīzes paraugu ņemšanu.
Projektā “Tu arī esi daļa no mums” iesaistās gan medicīnas māsa Ņina Pētersone, gan Sarkanā Krusta Cēsu komitejas izpilddirektore Marina Orlova, gan brīvprātīgie. Vientuļajiem vecļaudīm svarīgi parunāties, brīvprātīgie palīgi veic arī nelielus pakalpojumus, novērtē seni­oru pašsajūtu. Šogad vientuļajiem vecļaudīm plānots sarīkot arī tematiskus papildpasākumus un kādu izbraukumu. “Varētu pabūt pie ezera vai Gaujas, galvenais, sniegt senioriem iespēju pabūt ārpus mājas, baudīt citu vidi un gūt jaunus iespaidus,” saka Marina Orlova.