Ziņas

Sports

Labiekārto Priekuļu slēpošanas – biatlona trasi

Darbu vadītājs, Cēsu olimpiskā centra, kas ir bāzes apsaimniekotājs, rīkotājdirektors Gunārs Dumbris talkas sākumā iepazīstināja ar veicamajiem darbiem, izdalīja inventāru, un talcinieki ķērās pie darba. Viņi šoreiz sakopa teritoriju gar mežmalu.

“Mežs arvien vairāk pārņēma pļavu, tāpēc nolēmām šo vietu attīrīt, lai ziemā šo teritoriju varētu racionāli izmantot slēpošanas sacensībām un treniņiem. Notekgrāvis tur bija aizbiris un aizaudzis, tāpēc ūdens no kalna tecēja uz trases. Pirms talkas jau bijām izcirtuši krūmus, izrāvuši celmus, iztīrījuši notekgrāvi. Tagad kopīgiem spēkiem atlika pabeigt iesākto šīs teritorijas labiekārtošanā,” stāstīja G. Dumbris.

Teritorijai vairākkārt pārbrauca ar kultivatoru, un talcinieki divu stundu laikā salasīja trīs kravas dažādu sakņu, zaru, akmeņu, tādējādi sagatavojot vietu zāles iesēšanai. Priekuļu selekcijas stacijas speciālisti bija sagādājuši zāļu sēklu maisījumu, ko iesēt šajā teritorijā.

“Talcinieki paveica lielu darbu, un tagad te iesēta zāle. Tādējādi esam ieguvuši plašāku teritoriju slēpošanas distanču izveidošanai, kā arī šī vieta kļuvusi sakoptāka,” teica G. Dumbris.

Daži talcinieki stādīja puķes bāzes teritorijā un veica citus labiekārtošanas darbus. Pēc talkas notika nelielas fiziskās aktivitātes Priekuļu pagasta sporta dzīves vadītāja Jāņa Mičuļa vadībā, bet talkas diena noslēdzās ar pikniku un sarunām pie ugunskura.

Šovasar Priekuļu slēpošanas – biatlona bāzē vēl iecerēti daži darbi. Jau veikta biatlona šautuves ugunsrobežas paplašināšana, padarot to ērtāku treneriem un arī skatītājiem. Tika domāts arī par to, kā ziemā padarīt efektīvāku mākslīgā sniega ražošanu.

“Ja asfaltētajā aplī sniegu varam nogādāt ar traktoru, skaidu aplī, kas ir stāvajā nogāzēs tehnikuma pusē, to izvadāt nevaram. Tāpēc nepieciešams atrisināt jautājumu par ūdens padevi šajā trases posmā, lai sniegu varētu ražot uz vietas. Pašlaik divas firmas apzina situāciju, jo šādu darbu sasteigt nevar. Te jāparedz daudzas nianses, pirmkārt, lai aukstajā ziemas laikā šīs caurules neaizsaltu, pretējā gadījumā visa iecer būs vējā. Nepieciešams tur nodrošināt arī elektrības padevi un atri-sināt citas nianses. Taču ceru, ka izdosies šo jautājumu nokārtot un ziemā ar sniegu varēsim apgādāt arī šo trases posmu, kas ir ļoti nepieciešams pilnvērtīga treniņu procesa un sacensību organizēšanā,” teica G. Dumbris.

Notiek arī citi darbi. Uzstādīta vēl viena mājiņa sportistu vajadzībām, iecerēts iegādāt nelielu traktoru darbu pilnvērtīgākai veikšanai vasaras un ziemas sezonā. Nav aizmirsts arī par jauno pievedceļu, ko nepieciešams izveidot, lai mašīnu plūsma netraucēju treniņu un sacensību norisei. Kā stāsta G. Dumbris, dokumenti sakārtoti tiktāl, ka var sākt domāt par zemes transformāciju.

“Protams, gribētos jau visu padarīt iespējami ātrāk, bet jāņem vērā arī finansiālās iespējas. Šis projekts virzās lēnām, bet esam pārliecināti, ka tuvākajos gados to izdosies īstenot,” saka G. Dumbris.

Šogad slēpošanas – biatlona kompleksā “Priekuļi” notiks līdz šim lielākās sacensības vasaras biatlonā – Eiropas čempionāts. Tas risināsies no 8.līdz 13.augustam, bet pirms tam augusta sākumā te risināsies Latvijas vasaras biatlona čempionāta 1.kārtas sacensības, kas būs kā laba spēku pārbaude pirms Eiropas meistarsacīkstēm.