Ziņas

Sabiedrība

Labāko pagasta bibliotekāru konkursam pieteikti 54 bibliotekāri

Šogad Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrības konkursam “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” pieteikti 54 bibliotekāri un visaktīvākie bijuši pieteicēji no Vidzemes reģiona, aģentūru LETA informēja LNB Atbalsta biedrības pārstāve Sanita Kitajeva.

Konkursu LNB Atbalsta biedrība rīko devīto reizi, lai izceltu lauku bibliotēku darbu un ieguldījumu. Savās pieteikuma vēstulēs lasītāji stāstījuši par aktīviem, radošiem un pašaizliedzīgiem vietējiem bibliotekāriem, kuri palīdz augt un attīstīties dzimtajai vietai un uzlabo līdzcilvēku ikdienas dzīvi.

“Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” pieteiktos bibliotekārus vērtēs LNB Atbalsta biedrības un Latvijas Bibliotekāru biedrības pārstāvji. Konkursa uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notiks svinīgā ceremonijā LNB 19.aprīlī.

No Kurzemes konkursam “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” pieteikti seši pretendenti – Kuldīgas novada Pelču pagasta bibliotēkas pārstāve Daina Girvaite, Talsu novada Laidzes pagasta bibliotēkas darbiniece Dace Bunte, Talsu novada Stendes bērnu bibliotēkas pārstāve Anita Bērziņa, Saldus novada Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēkas bibliotekāre Ieva Kalvāne, Priekules novada Priekules bibliotēkas darbiniece Zenta Svara un Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēkas bibliotekāre Lāsma Veigelte.

No Zemgales konkursam pieteiktas 11 bibliotekāres – no Jelgavas novada Lielplatones pagasta bibliotēkas Baiba Vaškinele, no Jelgavas novada Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēkas Gunita Kulmane, no Viesītes novada Saukas pagasta bibliotēkas Velta Lāce, no Dobeles novada Annenieku pagasta bibliotēkas Daina Veinberga, no Ilūkstes novada Bebrenes pagasta bibliotēkas Emma Malahovska, no Dobeles novada Bērzes pagasta Šķibes bibliotēkas Ilze Saršūna, no Jelgavas novada Elejas pagasta bibliotēkas Dace Rače un Veronika Andrejeva, no Jaunjelgavas novada Staburaga pagasta bibliotēkas Iveta Ločmele, no Ozolnieku novada Vainu bibliotēkas Maija Sproģe, bet no Jelgavas novada Platones pagasta Lielvircavas bibliotēkas pieteikta Māra Ziemele.

Konkursam no Vidzemes pieteiktas 16 bibliotekāres. No Smiltenes novada Blomes pagasta bibliotēkas pieteikta Inta Mežule, no Salacgrīvas novada Korģenes bibliotēkas Ilze Baumane, no Pārgaujas novada Straupes pagasta bibliotēkas Gunta Blaumane, no Alojas novada Vilzēnu bibliotēkas Gunta Melece, no Vecpiebalgas novada Kaives pagasta bibliotēkas Maija Burjote, no Alūksnes novada Annas bibliotēkas Ina Balaņuka, no Burtnieku novada Vecates pagasta bibliotēkas Ilga Ratniece, no Alūksnes novada Alsviķu pagasta bibliotēkas Sarmīte Meļķe, no Burtnieku novada Rencēnu pagasta 1.bibliotēkas Andra Auniņa, no Madonas novada Vestienas bibliotēkas Jūsma Ogorodņikova, no Burtnieku pagasta bibliotēkas Gunta Daļecka, no Alojas novada Staiceles bibliotēkas Anita Strokša un Inta Meistere, no Limbažu novada Lādes bibliotēkas Valentīna Kukule, no Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu bibliotēkas Svetlana Vēvere, bet no Madonas novada Ļaudonas pagasta bibliotēkas konkursam pieteikta Ieva Skuške.

No Latgales konkursam izvirzītas 14 pretendentes. No Dagdas novada Konstantinovas pagasta bibliotēkas izvirzīta Ilona Augustova, no Viļakas novada Žīguru pagasta bibliotēkas Anastasija Plačinda, no Riebiņu novada centrālā bibliotēkas Olga Ribinicka, no Dagdas novada Bērziņu pagasta tautas bibliotēkas Olga Brenča, no Balvu novada Vectilžas pagasta bibliotēkas Ina Skrima, no Rēzeknes novada Feimaņu bibliotēkas Erna Ulase, no Rēzeknes novada Kaunatas pagasta 1.bibliotēkas Tamāra Kablanova, no Balvu novada Briežuciema pagasta bibliotēkas Silvija Apare, no Kārsavas novada Malnavas bibliotēkas Inta Miņina, no Balvu novada Krišjāņu pagasta bibliotēkas Sanita Sinele, no Balvu novada Bērzkalnes pagasta filiālbibliotēkas Irēna Šļakota, no Ciblas novada Līdumnieku pagasta bibliotēkas Irēna Pavlova, no Preiļu novada Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēkas Sandra Petrova, bet no Daugavpils novada Tabores pagasta bibliotēkas izvirzīta bibliotekāre Ilga Kipļuka.

No Pierīgas uz balvu konkursā pretendē Babītes novada pašvaldības bibliotēkas Piņķos bibliotekāres Ilze Valpētere, Guna Siliņa, Aiva Grudule, Māra Kice, Daina Brača un Ieva Ķēde, bet no Ogres novada Madlienas bibliotēkas izvirzīta Daina Liepa.

“Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” ir iespēja atrast un izcelt pašaizliedzīgus, darbīgus, iedvesmojošus bibliotēku darbiniekus. Pateicoties konkursam, visa Latvija var uzzināt par aktīviem cilvēkiem pagastos, kuri palīdz uzlabot līdzcilvēku ikdienas dzīvi.