Ziņas

Sabiedrība

Kur vislabāk sportot

Zināmi konkursa „Par Cēsu rajona vispārizglītojošo skolu sporta laukumu skati” rezultāti. Kopējais balvu fonds bija 6000 latu, konkursā sevi bija pieteikušas 21 rajona izglītības iestāde. Konkursa komisija vienbalsīgi par labāko atzina Taurenes pamatskolas sporta laukumu. Priekuļu pagasta padomes priekšsēdētāja Māra Juzupa, kura vasarā vadīja rajona konkursu “Sakoptākais pagasts”, atzina: „Esmu gandarīta, ka augstāko vērtējumu saņēma tieši Taurenes pamatskolas sporta laukums, jo arī mūsu komisija atzinīgi bija novērtējuši tieši Taureni.”. Pirmās vietas ieguvēji saņems 2000 latu prēmiju. Otro vietu ieguva Raunas un Stalbes vidusskola un saņems 1000 latu prēmiju. Veicināšanas balva – 500 lati piešķirti Rozulas, Rāmuļu, Inešu skolai un Priekuļu tehnikumam. Pārējiem dalībniekiem tiks atzinības raksti.