Ziņas

Sabiedrība

Kultūrvēstures saglabāšanai veltīti gadi

Prieks par kolēģi. Marutu Cīruli (centrā) sveic Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - Andersone (no kreisās) un muzejnieki:Ilona Muižniece, Lauma Balode, Līva Grudule un tūrisma speciālists Andris Koks.Foto: Aivars Ošiņš

Muzeju apvienības “Orisāre” darbinieki godināja kolēģi, “Orisāre” krājuma glabātāju Marutu Cīruli. Viņa par latviešu kultūrvēstures saglabāšanai, pētniecībai un tālāk nodošanai veltītajiem 40 darba gadiem saņēmusi Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par profesionālu un ilggadēju ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un saglabāšanā.

“Maruta Cīrule ir erudīta muzejniece. Viņu raksturo entuziasms un aizrautība,” saka muzeju apvienības vadītāja Līva Grudule. Katrs, kuram laimējies dzirdēt Marutas stāstījumu par Antonu Austriņu, par Piebalgu, tās dižgariem, sapratīs, kāpēc Marutai tāds apbalvojums. Maruta Cīrule piedalījusies Kārļa Skalbes muzeja izveidē “Saulrietos” un krājuma komplektēšanā, iesaistījusies Antona Austriņa muzeja “Kaikaši” izveidē un dižā piebaldzēna daiļrades un dzīves gaitas izpētē. Izveidojot “Orisāri”, Maruta kļuva par krājuma glabātāju. Muzeju apvienības akreditācijās speciālisti atzinīgi novērtējuši Marutas profesionālo un rūpīgo darbu.