Ziņas

Izklaide

Kultūras nama vietā pils

Straupe. Ceturtdien ar goda runām un plašu koncertu pēc remonta tika atklāts Straupes kultūras nams. Ikviens slavēja SIA “AG celtniecība” vīru ātri un kvalitatīvi paveikto.

“Kaut kas tāds tik bieži dzīvē nenotiek. Katrai paaudzei jāatstāj kas vērtīgs,” uzsvēra pašvaldības vadītājs Imants Kalniņš. Vēl 17. gadsimtā straupieši nosprieda, ka šajā vietā jābūt Lāču krogam, 19. gadsimta beigās Straupes zemnieku biedrības biedri vienojās, ka no barona krogs jāatpērk, jāuzbūvē otrais stāvs un piebūve ar saieta namu, kurā 400 vietas un skatuve. “Kopš tā laika kultūras nams kalpojis straupiešiem, lai priecētu cilvēkus,” uzsvēra pašvaldības vadītājs.

Pirms pāris gadiem deputāti vienojās, ka kultūras nams jāatjauno, tas vairs neatbilst mūsdienu prasībām. Pērn tika nomainīts ēkas jumts, tagad izremontēta zāle, kas aprīkota ar mūsdienu kultūras iestādei nepieciešamo. Kultūras nama atjaunošanā ieguldīti 120 tūkstoši lati.

Sarmīte Feldmane