Ziņas

Sabiedrība

Kultūras dzīvē nav rimtuma

Katrai paaudzei savas intereses. Sarunā par kultūras dzīvi novadā - Vizma Aleksanova (no kreisās)Foto: Māris Buholcs

Pārgaujas novadā kultūras dzīve ir aktīva, ik nedēļu kādā pagastā notiek kāds pasākums, koncerts. Novadā darbojas četri amatierteātri, divi kori, četri deju kolektīvi, trīs vokālie ansambļi.

Kultūras dzīves organizēšanā ieinteresēti iesaistās nevalstiskās organizācijas, aktīvi cilvēki, daudzi pasākumi ir kupli apmeklēti, tradīcijas tiek turpinātas. Lai pārrunātu aktuālo, uzklausītu ierosinājumus, vērtējumus novada kultūras dzīves vadītāja Solveiga Ruska un pasākumu rīkotāja Evija Leitlande uz sarunu aicināja iedzīvotājus. Pērn šāda tikšanās notika katrā pagastā, bet tā kā interese nebija liela, tika nolemts rīkot novadā vienu kopīgu sapulci.

“Laikam jau cilvēki ir apmierināti par visu, kas interesē, zina,” ieraugot tikai atnākušo straupieti Vizmu

Aleksanovu, sacīja novada domes deputāte Rudīte Vasile un piebilda, ka pagājušogad bija nesaprašanās par pašdarbnieku piedalīšanos Hanzas dienās, tāpēc arī uz tikšanos bija atnācis vairāk novadnieku. Kultūras darbinieces aktuālo regulāri izrunā ar amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, pašdarbniekiem.

Vizma Aleksanova

dalījās pārdomās par pensionāru vakariem. “Pensionāru eglītei jāpadomā, kādus māksliniekus aicināt. Gribam zināmus. Varētu piedalīties arī pašdarbnieki.

Ir novadi, kur pensionāri paši apspriežas, ko aicināt. Svētku vakaros “ar galdiņiem” vajadzētu atteikties no plastmasas traukiem. Arī tā ir kultūra. Gribas, lai būtu skaisti,” viedokli pauda straupiete.

Kultūras darbinieces atzina, ka par muzikantiem pasākumos vienmēr būs strīdi, viens uzreiz pasaka – ja tie spēlēs, nemaz neiešu, cits savukārt grib dzirdēt tikai viņus. Taču, aptaujājot pensionārus, varētu izraudzītos tos, kas patīk visvairāk.

Pirmoreiz uz pensionāru vakaru vecļaudis bija aicināti iepriekš pieteikties. Tas izbrīnījis. “Tikai puse pieteicās. Kad jautājām, kāpēc to nav izdarījuši, daudzi atjautāja – vai tad tiešām vajadzējis.

Kāds kungs atbildēja: “Kāpēc? Tāpat visi zina, ka būšu.

Ja nezinām, cik būs cilvēku, galdiņu vakaru grūti noorganizēt,” pastāstīja Evija Leitlande, bet Vizma Aleksanova piebilda, ka kādreiz uz pensionāru vakaru katrs saņēmis personīgu ielūgumu. Tas bijis ļoti patīkami, daudzi atzinuši –

ja tiek aicināts, kā var neiet. Arī iespēja sagatavot ielūgumus nākotnē ir apsverama. Vizma atgādina, ka

ļoti maz pensionāru ikdienā izmanto datoru un tur uzzina informāciju.

“Pensionāri novadā ir liela daļa no pasākumu, koncertu apmeklētājiem, tāpēc mums ir svarīgi dzirdēt viņu viedokli,” sacīja Solveiga Ruska. Sarunā Vizma atzina, ka straupieši labprāt brauktu uz pasākumiem Stalbē, Auciemā, bet nav transporta. “Ja ir vēlēšanās, uz teātra izrādi Auciemā būs iespēja aizbraukt. Cerams, ka būs interesenti,” atzina Evija Leitlande un pastāstīja, ka diemžēl viesizrādēs teātri netiek aicināti, jo par izrādēm novada tautas namos interese bijusi ļoti maza. Ja uz izrādi atnāk ne vairāk kā 20 skatītāju, tad pašvaldībai nākas piemaksāt. Līdzīgi ir ar ballēm. “Ir daudz labu grupu, bet cilvēki grib tās, kuras

pazīst, grib dzirdēt pazīstamu repertuāru. Populāri muzikanti ir dārgi. Kaimiņu novados biļete

ballē maksā

septiņus eiro, tādu maksu uzlikt nevaram, jo skaidrs, ka apmeklētāju nebūs. Nākamnedēļ būs masku balle, tiem, kuri būs bez maskas, ieeja būs četri eiro, citiem par eiro mazāk. Būs loterija, konkurss, vakara vadītājs, ne tikai muzikanti,” pastāsta Evija, uzsverot, ka allaž tiek domāts, lai tiem, kuri atnākuši uz kādu pasākumu, varētu piedāvāt ko vairāk.

“Svarīgi, ka novadā ir daudzi, kuri gatavi iesaistīties, īstenot pašu idejas, veltīt laiku,” gandarīta domes deputāte Rudīte Vasile. Solveiga Ruska pastāsta, ka nesen pie viņas

atnākuši

jaunieši, kuri muzicē, viņi grib uzstāties, arī palīdzēt kaut ko organizēt. “Ieinteresēti cilvēki ir atbalsts

kultūras dzīves dažādošanai. Viņi ir iedibinājuši un turpina tradīcijas” uzsver Evija. Biedrība “Rozbeķu saime” rīko Lieldienas un talantu vakaru Rozulā. Šie pasākumi ir ļoti apmeklēti, brauc ne tikai cilvēki no novada.

Straupē jauniešu biedrība vairākus gadus rīko labdarības pasākumu. Raiskumā jauniešu biedrība “Vari un dari” – Lieldienas, 18.novembra pasākumu.

“Katrs

pagasts ir atšķirīgs. Auciema muiža, Rozula – tas ir teātris, dejošana – tā ir Straupe, Stalbē – aktīvi seniori. Visi kopā veidojam novadu,” saka Solveiga. Abas ar Eviju viņas atzīst, ka uz tikšanos bija gaidījušas vairāk interesentu, jo tikai izzinot pārgaujnieku intereses, vēlmes, var veidot daudzveidīgu kultūras dzīvi.

Sarmīte Feldmane