Ziņas

Sabiedrība

Kūka apēsta, sākas darbs

Svētku kūka. Kristiāna Eltermane (no kreisās), Seira Agate Jēkabsone un Priekuļu novada jauniešu centra vadītāja Maija Ozoliņa grasās pacienāt ciemiņus ar gabaliņu kūkas.Foto: Monika Sproģe

Priekuļu novada Liepas pagasta jauniešu centrs “Apelsīns” radis jaunas telpas Liepas pamatskolā. Telpu atklāšana, lentes griešana un mielošanās ar svētku kūku jau aiz muguras, tagad sāksies kārtīgs darbs un nākotnes plānu kaldināšana.

Sākotnēji jauniešu centrs atradies Liepas pagasta bērnudārza ēkā, taču pirmsskolas izglītības iestādei radās nepieciešamība pēc papildu telpām, “Apelsīnam” nācās pārcelties uz daudz šaurākām telpām Rūpniecības ielā.

“Visjaukākās atmiņas saistās ar pirmo “Apelsīna” mājvietu, taču arī Rūpniecības ielā nebija slikti, jo ne jau telpas nosaka atmosfēru. To nosaka paši jaunieši, un mājas ir tur, kur ir labi. Jauniešu centrā darbojamies ļoti ilgi, tajā esam izaugušas. Cik pasākumos neesam piedalījušās, cik brīvprātīgā darba paveikts! Taču tas nekad nav bijis par nastu. Darbība centrā ļauj paskatīties uz lietām plašāk, liek rosīties un iesaistīties ne tikai pasākumos, bet arī projektos,” saka Seira Agate Jēkabsone un Kristiāna Eltermane, meitenes, kuras jauno telpu iekārtošanā jauniešu centra vadītājai Maijai Ozoliņai bijušas liels palīgs.

Kopumā centru apmeklē 40 līdz 45 jaunieši. M. Ozoliņa priecājas, ka tagad telpas ir pietiekami plašas un gaišas. “Šeit vietas pietiks visiem. Ieguldīts liels darbs un ne mazums līdzekļu. Jaunieši ar savu aktivitāti pierādījuši, ka šāds centrs savu pastāvēšanu attaisno. Tie, kas jauniešu centrā darbojušies gadiem, tagad no bērniem pārtapuši par apzinīgiem jauniešiem un var līdzdarboties organizatoriskos jautājumos. Viņi ir centra balsts un stūr­akmens arī brīžos, kad jāstrādā ar mazākajiem. Esam sapratuši, ka jauniešu centrs nav tikai vieta, kur pavadīt laiku pēc mācību stundām skolā, tā nav vienīgi spēļu istaba. Šeit sanākam un diskutējam par iesaisti dažādos projektos, risinām nozīmīgus jautājumus, kā, piemēram, bērnu un jauniešu nodarbinātība vasarā,” saka jauniešu centra “Apelsīns” vadītāja.

Neskatoties uz aizņemtību, gan Liepas pagasta pārvaldes vadītāja Evita Šīrante, gan Priekuļu novada pašvaldības pārstāvji ieradās ar sālsmaizi un jauno telpu iemītniekiem teica laba vēlējumus. Ielūgumam uz svinīgo brīdi atsaucās arī Priekuļu novada jauniešu centri “ResTe” un “Tramplīns”. Savu dāvanu bija sagādājusi arī Liepas kultūras nama un Liepas pamatskolas vadība.

“Šīs skolas telpas kādu brīdi stāvēja tukšas. Centra ienākšana šajā skolas galā ir visiem izdevīga, no apsaimniekošanas viedokļa arī skolai. Bērniem vajag savu stūrīti, savu vietu, kur tikties ar vien­audžiem, justies piederīgiem,” saka Liepas pamatskolas direktores pienākumu izpildītāja Anžela Kovaļova.

Priekuļu novada pašvaldības vadītāja E.Stapulone novēlēja idejām bagātus turpmākos gadus, kā arī uzsvēra, ka jaunieši ir novada nākotne un cerība.

Jauniešu centra remontdarbi pašvaldībai izmaksājuši aptuveni 60 tūkstošus eiro, taču ar to viss nebeidzas, jo turpmāk budžetā jāatvēl līdzekļi arī centra uzturēšanai. Priekšsēdētāja sagaida, ka bērni un jaunieši ne tikai novērtēs omulīgās telpas, bet arī dos savu artavu sabiedrības labklājības pilnveidošanā, iesaistīsies brīvprātīgās aktivitātēs un nāks klajā ar vērtīgām idejām.