Ziņas

Sabiedrība

Krusts tornī un svētīti darbi   

Svinīgi. Līgatnieši Juris un Irēna Bindemaņi kopā ar Lēdurgas draudzes mācītāju Osvaldu Miglonu, palīgbīskapu Rinaldu Grantu un    Ķempju draudzes mācītāju Didzi  Seržānu. Foto: Sarmīte Feldmane

Ķempju baznīcas draudzei svētdienas dievkalpojums bija īpašs. Atbraukuši ciemiņi, arī paši sanākuši kuplā skaitā. Pirms ieiet dievnamā, daudzi pacēla acis augšup – baznīcas krusts atkal ir vietā.

Marta beigās liels vējš krustu nogāza. Krītot tas piecās vietās sabojāja jumtu, cieta arī pats. “Baznīca ir apdrošināta, apdrošinātāji sedza jumta un torņa smailes remontu, krusta atjaunošanu,” pastāstīja draudzes priekšnieks Gints Kažemaks un uzsvēra, ka pašriska maksājums, salīdzinot ar atjaunošanas darbu izmaksām, draudzei bijis neliels. Krītot metāla krusts, kas bija aplikts ar kapara plāksnēm, bija    pamatīgi cietis. Izmantojot vecā detaļas, tas tika izgatavots no jauna.

“Tik augstu pacēlāju nevarējām dabūt, un atjaunošanu veica rūpnieciskie alpīnisti. Viņi arī uzvilka krustu tornī,” atklāja G.Kažemaks.
Dievkalpojumā kalpoja Rīgas arhiciēzes palīgbīskaps Rinalds Grants. Viņš atgādināja, ka šogad Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca    (LELB) svin simts gadu jubileju un 500 gadus kopš reformācijas Latvijā.

“Mēs nesvinam baznīcas dzimšanas dienu, jo piederam baznīcai, kas aizsākās    Jēzus un apustuļu kalpošanā, nesvinam to, ka izveidojās luterāņu baznīca, jo tas bija rezultāts izmaiņām Rietumu baznīcā. Līdzīgi citiem būtu gribējuši, lai baznīca izmainās nesadaloties. Nesvinam arī to, ka    reformācijas rezultātā izcēlās nemieri un daudzi cilvēki zaudēja dzīvību. Un tomēr ir kaut kas, ko kopīgi svinam, jo Dievs pieļāva reformāciju. Līdz ar to sākās    straujš izglītības, rakstniecības un kultūras uzplaukums. Tika iztulkota Jaunā un Vecā derība, ticība sasniedza tautas zemākos slāņus, tika dibinātas skolas, radās jaunas dziesmas, kas ticību nostiprināja ikdienā. Bet būtiskākais,    cilvēkiem radās izpratne par Jēzu un evaņģēliju. Evaņģēlijs ir pestīšanas spēks ikvienam, kurš tic, jo tajā atklājas Dieva taisnība,” sprediķī sacīja palīgbīskaps.

Dievkalpojumā gan palīgbīskaps, gan Lēdurgas draudzes mācītājs Osvalds Miglons ieveda kalpošanai draudzē Ķempju draudzes mācītāju Didzi    Seržā­nu. Viņš kalpo arī Siguldas draudzē. Kolēģi sveica iepriekšējie draudzes mācītāji Edvīns Rum­jancevs un Ainārs Rendors, novēlot sirds attieksmi, mīlestību, lēnprātību, mieru.

Īpaša šī diena bija Jurim un Irēnai Bindemaņiem. Viņiem tika pasniegts LELB “Uzticības vairogs”  par uzticīgu un uzcītīgu kal­pošanu baznīcai un draudzei. Viņi ir vien desmitā ģimene no vairāk nekā 200 cilvēkiem, kuri saņēmuši    “Uzticības vairogu” . Juris ir Ķempju draudzes pērminderis, Irēna vada lūgšanu grupas, kalpo diakonijā. Abi Raunā vada un iesaistās sievu un vīru vakaros.

“Viņi ir kā Dieva dots diegs, lai saturētu kopā dažādas auduma daļas, dažādu paaudžu cilvēkus, katru ar savām    interesēm, dzīves gājumu un ceļa meklējumiem. Lai kurā draudzē viņi kalpotu, viņiem tas izdodas,” teica E.Rumjancevs un pastāstīja, ka Irēnu un Juri pazīst jau vairāk nekā 20 gadu, no laika, kad satika viņus sievu un vīru vakaros Raunā. “Viņi mani un sievu Daci nostiprināja baznīcā,” uzsvēra E.Rumjancevs.

Ķempju draudzes loceklei Līgai Pommerei atmiņā, kā 90.gadu sākumā iesaistījās bērnu kristīgo nometņu organizēšanā Latvijā. Arī Bindemaņi bija starp rīkotājiem. “Tad abus satiku Raunā. Irēna vienmēr atrod, kam palīdzēt. Un tādu ir daudz, par to liecina arī pilnā baznīca. Irēna un Juris palīdz ieraudzīt dzīvu ticību. Mēs mācāmies aizvien, un viņi ir mūsu skolotāji,” pastāstīja L.Pommere. Viņa “Uzticības vairogu” saņēma pērn.
Nodibinājuma “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes sociālās aprūpes centra “Žēlsirdība”” vadītāja Anita Lubūze atceras, kā sievas pulcējās    misijas “Pakā­pieni”, ko Raunā vadīja Irēna un Juris, mājā. “To laiku atminos kā jaukāko piedzīvojumu ticības ceļā. Man tā bija iespēja pieaugt. Irēnas vārdi, uzmundrinājums, stiprinājums ļoti daudz deva. Viņa pulcināja uz sarunām par dzīvi, ģimenes vērtībām, kā dzīvot saskaņā ar Dieva vārdu, kā piedot. No viņas mācījos, kā būt draudzē vienotiem, kā iesaistīt citus,” pastāstīja A.Lubūze un uzsvēra, ka Irēna par visu runā ar vieglumu, ar humoru, ir vienkārša, pazemīga, sirsnīga un izpalīdzīga.

“Vienmēr   saņemu vairāk paldies, bet Juris ir darītājs,”teica Irēna un atgādināja, ka daudzi viņus dzīvē stiprinājuši, arī sievas un vīri, ar kuriem tiekas sievu un vīru vakaros jau 22 gadus. “Visur esam uzņemti ar mīlestību, kalpojam ar Dieva svētību,” sacīja līgatniete Irēna Bindemane, bet Juris pateicās par dāvāto uzticību un novērtējumu.