Ziņas

Sabiedrība

Krīzes pabalsti ārkārtējā situācijā

Novadu pašvaldības pieņēmušas lēmumus par krīzes pabalsta apmēru ārkārtējā situācijā, un daļā pašvaldību jau sākusies iesniegumu izvērtēšana.

Lielākoties pabalsts ir 80 eiro, tai skaitā Cēsu, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadā. Amatas un Jaunpiebalgas novadā pabalsts ir 64 eiro. Summa 64 eiro mēnesī triju mēnešu periodā ir pielīdzināta garantētā minimālā ienākuma līmenim.

Par krīzes pabalstu un tā saņemšanas iespējām pašvaldības informē novada mājaslapās, informatīvajos izdevumos, kā arī sociālajos tīklos. Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” vadītāja Iveta Sietiņ­sone skaidro, ka par aktualitātēm sociālajā jomā jau tradicionāli cēsniekus informē, informāciju regulāri ievietojot dažādos plašsaziņas līdzekļos, gan publicējot pašvaldības izdevumā “Cēsu Vēstis”, gan sadarbojoties ar “Druvu”, kā arī internetā – novada mājaslapā, feisbuka, tvitera kontā un citos. Tāpat informācija e-pastā tiek sūtīta cilvēkiem, kas jau ir aģentūras redzeslaukā. Informācija izvietota arī pie sociālā dienesta telpām.

Cēsu novadā krīzes pabalstam iespējams pieteikties no 12. marta. Iveta Sietiņsone: “Sākotnēji trīs cilvēki pieteicās uz pabalstu krīzes situācijā pašizolācijas nodrošināšanai. Tagad uz krīzes pabalstu pamatvajadzību nodrošināšanai pieteikušās četras personas/mājsaimniecības.”
Amatas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Vaira Zauere informē, ka pirmais šāds pabalsts izmaksāts martā, aprīlī tas izmaksāts trīs ģimenēm. Vadītāja arī piebilst, ja personas situācija neatbilst norādītajiem kritērijiem un nav iespējas saņemt “Covid-19” krīzes pabalstu, pašvaldības saistošie noteikumi paredz vienreizēju krīzes pabalstu. Lai to saņemtu, klients sociālajā dienestā iesniedz dokumenta oriģinālu, kas apliecina krīzes situācijas faktu. Arī šādā veidā ir iespējams sniegt palīdzību.

Savukārt Vecpiebalgas novadā līdz šim neviens uz krīzes pabalstu nav pieteicies. Jaunpiebalgas novada mājaslapā norādīts, ka naudas pabalstu iespējams piešķirt ne tikai ārkārtējās situācijas laikā, bet arī visu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tātad šobrīd līdz 2020. gada 31. maijam.

Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” vadītāja Iveta Sietiņsone skaidro, ka uz pabalstu var pretendēt tie cilvēki, kuri nepretendē uz citu atbalstu. Atbalstam var pieteikties gan viens no ģimenes, gan visi ģimenē esošie cilvēki, ja nav iespējams nodrošināt pamatvajadzības. Labklājības ministrija plānojusi, ka kopumā valstī šo pabalstu vajadzēs izmaksāt ap 18 tūkstoš reižu. Iveta Sietiņsone skaidro, ka matemātiski tos izdalot uz visām 119 pašvaldībām, var teikt, ka viena pašvaldība var izmaksāt 150 pabalstus, taču piebilst: “Saprotams, ka lielās pilsētas krīze skars vairāk, mēs ceram un prognozējam, ka Cēsīs nekādā gadījumā cilvēku skaits, kuri nevarēs nodrošināt pamatvajadzības un kuriem būs nepieciešamība pieteikties šim pabalstam, nepārsniegs simtu.”