Ziņas

Sabiedrība

Kovida krīzes atbalsts uzņēmējiem, pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem

Lai vienkāršotu un paātrinātu atbalsta sniegšanu “Covid-19” ierobežojošo pasākumu ietekmētiem uzņēmumiem, Ministru kabineta 24. novembra sēdē apstiprināti jauni nosacījumi:

  • atbalstam algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem,
  • dīkstāves atbalsta sniegšanai uzņēmējiem un to darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem.

Šim  atbalstam varēs pieteikties jebkuras nozares darba devēji, kuriem vērojams apgrozījuma kritums 20% apmērā pret vidējo apgrozījumu š.g. augustā, septembrī un oktobrī. Plānots, ka dokumentu iesniegšana valsts atbalsta saņemšanai VID EDS sāksies decembrī.

Atbalsts algu subsīdijai uzņēmējiem būs pieejams 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020.gada 1.augusta līdz 31.oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro par kalendāra mēnesi par darbinieku. Vienlaikus noteikts pienākums darba devējam izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību. Atbalsts tiks izmaksāts darbiniekiem.

Dīkstāves atbalsts pieejams šādiem nodokļu maksātājiem:

  • darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai;
  • pašnodarbinātām personām (saimnieciskās darbības veicējiem, autoratlīdzības saņēmējiem) – to ienākumu kompensēšanai;
  • patentmaksātājiem – atlīdzības kompensēšanai.

Šim atbalstam būs tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto 2020. gada atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2020. gada augusta, septembra un oktobra vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies, samazinājušies ne mazāk kā par 50 procentiem.

Atbalsts par dīkstāvi visās nodarbinātības formās būs ne mazāks kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi. Gan darbiniekam, gan pašnodarbinātai personai un patentmaksātājam piešķirs piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Plānots, ka dokumentu iesniegšana valsts atbalsta saņemšanai VID EDS sāksies decembrī.

Avots: Ekonomikas ministrija